Na  Evropski dan parkova, 24. maj, moramo podsetiti da u Novom Sadu ovaj dan ne obeležavamo s ponosom, već sa zabrinutošću. Naši parkovi postaju sve manji, nestaju, ustupajući polako mesto komercijalnim sadržajima. Prinuđeni smo da svoje parkove branimo i brinemo za njihov opstanak.

U prethodnih mesec dana u žiži javnosti je bio Limanski park, koji će novim urbanističkim planom dobiti kafić od 300 kvadrata i biti presečen ulicom, uprkos protivljenju građana. Takođe, uskoro se sprema uređenje Dunavskog parka, praćeno novom strepnjom i nepoverenjem. Slično je i sa zelenim površinama uopšte. Planira se seča 15 zdravih, razgranatih stabala starih preko 50 godina zbog izgradnje garaže na uglu Maksima Gorkog i Stražilovske. I još ko zna gde sve...

Članovi inicijativa i nezadovoljni građani otvoreno i uporno iskazuju svoje protivljenje, kritike i sugestije propisanim procedurama. Organizovano je više protestnih okupljanja kao i potpisivanje peticije. Nadležne institucije ne reaguju, nisu zainteresovane za glas i volju građana koje predstavljaju. Jedno pitanje se zato neminovno nameće – čiji je ovo grad i u čije ime se on pustoši? Stiče se utisak da je naša lokalna vlast, kao servis privatnih investitora, objavila rat zelenilu i parkovima, pokazujući pri tome otvoren prezir prema suprotnim stavovima građana i omalovažavajući njihove želje i nastojanja tako što ih svaki put diskvalifikuje kao vid političke borbe.

Pokret slobodnih građana podržava napore građanskih inicijativa i naših sugrađana u borbi  za očuvanje zelenila u našem gradu, i za jednako pravo učešća u donošenju odluka o upravljanju javnim zelenim površinama. Naša dvorišta, travnjaci, livadice između zgrada i parkovi jesu neotuđivi deo Novog Sada koji volimo. Oni pripadaju svima nama i ne smemo dozvoliti da postanu privatna svojina ili „kolateralna šteta“ neodgovornog projektovanja. Zahtevamo veću transparentnost u radu gradske uprave i JP Urbanizam. Građanima se mora omogućiti lakši pristup uvidu u odluke o javnim radovima i jednostavniji sistem reagovanja.

Planovi izgradnje i urbanistički razvoj grada moraju biti adekvatno revidirani u skladu sa aktuelnim problemima grada, evropskim standardima, potrebama i željama građana. Zahtevamo i hitno uvođenje katastra drveća na teritoriji grada, kao i zaštitu svih parkova i zelenih površina. Nemar iskazan prema njima je nemar prema zdravlju svih građana. O sudbini naše okoline moramo odlučivati svi zajedno, jer ova pitanja direktno utiču na kvalitet života svih nas. Niko nije dobio mandat da donosi štetne odluke koje se tiču svih građana. Novosađani zaslužuju javno obrazloženje za svako posečeno drvo u našim parkovima i svaki betonirani travnjak u našim ulicama. Pravo na bolji životni standard i ekološku svest nije politička borba već borba za opstanak!

 

Povereništvo PSG Novi Sad