Povereništvo Pokreta slobodnih građana u Zrenjaninu podržava globalnu akciju „Sat za našu planetu“ koja se održava u gotovo svim gradovima Republike Srbije, ali i upozorava na katastrofalne ekološke probleme sa kojim se suočavaju građani našeg grada.

Podsećamo građane da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 28. jula 2010. godine donela Rezoluciju 64/292 prema kojoj je čista pijaća voda osnovno ljudsko pravo i među potpisnicama ove Rezolucije je i država Srbija. S druge strane, alarmantno je istraživanje Balkanske istraživačke mreže, objavljeno 20. marta na sajtu javno.rs, da pojedina naseljena mesta, ali i grad Zrenjanin, imaju desetostruko uvećane vrednosti arsena u pijaćoj vodi. Takođe, postavlja se i pitanje izgradnje centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Zrenjanina i okolnih sela. Radi se o ispunjavanju uslova za zatvaranje Poglavlja 27 u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ogroman problem predstavlja i odlaganje završetka obilaznice oko grada Zrenjanina čime je zbog prolaska teretnog kamionskog saobraćaja kroz sam grad Zrenjanin značajno povišen nivo buke i zagađenja u gradu.

Reka Begej je rak rana, ne samo Zrenjanina, već i celokupnog regiona Banata jer mi celokupnu kanalizaciju ispuštamo u ovu nekada reku sa pijaćom vodom i njeno izmuljavanje predstavlja prvi i najvažniji cilj revitalizacije celokupnih naših voda i očigledno je da sadašnja vlast nije sposobna da krene u ozbiljnije rešavanje nagomilanih problema.

Građani Zrenjanina takođe zaslužuju da se konačno reši problem nesnosnih isparenja tokom letnjih meseci u delovima grada kao što su Zeleno polje, Naselja 4. jul i Ruža Šulman, kao i narastajući problem divljih deponija na više lokaliteta u blizini grada.

Večeras će grad Zrenjanin ugasiti svetla na Gradskoj kući obeležavajući „Sat za našu planetu“ – ali kada su u pitanju ekološki problemi, pitanje je, ko će upaliti svetlo?

 

Odbor za Vojvodinu Pokreta slobodnih građana

Povereništvo Pokreta slobodnih građana Zrenjanin