Odbornici Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini Beograda neće učestvovati u državno-crkvenoj litiji u Beogradu, već će zvanično predložiti da se iz Statuta Grada izbriše odredba (član 10) prema kojoj Beograd ritualno obeležava slavu. PSG smatra da se tom odredbom i sličnom praksom koja se nameće sve većem broju organa javne vlasti, uključujući i Vojsku, krši ustavno načelo o odvojenosti crkve od države.

 

Službena religija deo je vremena od pre nego što je sekularnost države postala velika civilizacijska tekovina. Ulična litija crkvenih velikodostojnika i gradskih vlasti zato deluje ne samo protivustavno nego i krajnje anahrono, posebno za grad koji se predstavlja kao multikulturno i multikonfesionalno središte. Oficijelna litija doprinosi i lošem utisku o novokomponovanoj verskoj državi. Vernici i crkve imaju, naravno, slobodu da manifestuju svoje pravo i izbor, pa i da slave slavu, ali bez institucija i organa javne vlasti.

 

Zbog toga, odbornici PSG neće uzeti učešća u ovogodišnjoj litiji, tim tim pre što su joj domaćini predstavnici nedemokratskog režima koji potire sve slobode, pa i verske za sve građane.