Pokret slobodnih građana Vranje poziva gradsku vlast da direktora JP "Novi dom" Gorana Petrovića smeni u najkraćem mogućem roku zbog nepotizma, stranačkog zapošljavanja i lošeg upravljanja ovim javnim preduzećem ali i drugih nepočinstava, jer je to jedini način da se ono spasi, a njegovi zaposleni zaštite.

 

Sve je više zaposlenih u JP "Novi dom" Vranje, koji su, pogođeni samovoljnim ponašanjem Gorana Petrovića direktora ovog javnog preduzeća, radi zaštite svojih prava obraćaju nadležnim organima ali i lokalnim medijima.

Direktor pomenutog preduzeća je u kratkom vremenskom periodu, potpuno proizvoljno, više puta menjao sistematizaciju radnih mesta u preduzeću, prilagođavajući je svojim potrebama i željama, kao da je ovo javno preduzeće njegova privatna firma.Učestalim promenama sistematizacije radnih mesta u preduzeću, direktor JP "Novi dom" Vranje eliminiše iz preduzeća dugogodišnje ali za njega nepodobne radnike a otvara prostor za stranačka i rođačka zapošljavanja. Istovremeno, mnogi zaposleni uopšte i ne obavljaju poslove na koje su raspoređeni ugovorima radu već neke druge poslove po nahođenju direktora, dok pojedinci rade na radnim mestima bez posedovanja uverenja o zdravstvenoj i bezbednosnoj osposobljenosti za rad na istima.

Opšte je poznato, da je direktor Petrović u JP "Novi dom" Vranje zaposlio svoju snaju ali i suprugu svog stranačkog kolege.Postavlja se pitanje, kako je moguće da od tolikog broja nezaposlenih u Vranju, najbolji kandidati za zapošljavanje u ovom javnom preduzeću, budu upravo direktorova snaja i supruga "čuvenog" naprednjačkog "humanitarca"?

Čak i za radnike koji su zbog nezakonitog otkaza pokrenuli sudske sporove protiv JP "Novi dom" Vranje, direktor Petrović ima "keca iz rukava", te za zastupanje preduzeća angažuje advokata koji je suprug njegove sestre, iako samo preduzeće ima više zaposlenih pravnika.

I dok na jednoj strani, direktor Petrović dugogodišnje radnike JP "Novi dom" Vranje proglašava za tehnološke viškove, zbog navodno smanjenog obima posla i loše finansijske situacije u preduzeću, na drugoj strani sponzoriše fudbalske klubove milionskim iznosima i daje pozajmice drugom javnom preduzeću u Vranju, takođe u višemilionskom iznosu.

Ako ste simpatični direktoru Petroviću možete neosnovano da dobijete i veću platu u ovom javnom preduzeću, pa tako pojedini zaposleni u JP "Novi dom" Vranje, sa osnovnom školom, godinama primaju platu kao da imaju srednju školu, dok manje simpatični, iako imaju fakultet, primaju zaradu sa koeficijentom predviđenim za srednju školsku spremu.Na ovaj način, javno preduzeće je oštećeno za ogromni novčani iznos.

Dakle, za direktora Petrovića ne postoje ni zakoni, ni propisi, ni nadzorni organi, pa ni rukovodstvo grada, upravlja preduzećem čvrstom rukom i samovoljom, zbog čega u ovom preduzeću vlada atmosfera straha a mnogim zaposlenima je ugroženo i zdravlje, i u psihičkom i u fizičkom smislu.

Zbog svega navedenog ali i drugih nepočinstava direktora Petrovića koje ovde nismo spomenuli, pozivamo gradsku vlast da direktora JP "Novi dom" smeni u najkraćem mogućem roku jer je to jedini način da se ovo javno preduzeće spasi a njegovi zaposleni zaštite.