Uzdržavajući se od kritika gradskih vlasti za poprilično nesnalaženje u borbi protiv korona virusa i poštujući sopstvenu odluku da političke ocene ne iznosimo dok traje režim vanrednog stanja, Pokret slobodnih građana Vranje predlaže paket ekonomskih mera, koje će pomoći građanima i privredi Vranja u ublažavanju posledica krize izazvane korona virusom.

U smislu navedenog, ovim putem, apelujemo na gradsku vlast da hitno usvoji i primeni sledeće mere:

1. Da se kao pomoć roditeljima i deci, na teritoriji grada Vranja, urgentnim rebalansom budžeta obezbede sredstva, kojim bi se omogućili besplatni udžbenici za sve osnovce za školsku 2020/21. godinu a za decu predškolskog uzrasta besplatno pohađanje vrtića, počev od dana ukidanja vanrednog stanja pa do kraja 2020. godine.

2. Da se građanima poreskim obveznicima poreza na imovinu, na teritoriji grada Vranja, koji su počev od dana uvođenja vanrednog stanja ostali bez posla, usled ekonomskih posledica izazvanih korona virusom, omogući plaćanje poreza na imovinu za 2020. godinu u 24 mesečne rate, počev od januara 2021. godine.

3. Da se građanima poreskim obveznicima poreza na imovinu koji su vlasnici poslovnih prostora na teritoriji grada Vranja, po dostavljanju pisanog dokaza lokalnoj poreskoj upravi da su za vreme trajanja vanrednog stanja zakupcima (korisnicima) ovih poslovnih prostora, naplaćivali umanjenu zakupninu ili da istu uopšte nisu naplaćivali, omogući plaćanje poreza na imovinu na poslovne prostore za 2020. godinu u 24 mesečne rate, počev od 2021. godine.

4. Da se svim penzionerima i nezaposlenim punoletnim licima sa prebivalištem na teritoriji grada Vranja, ostavi mogućnost odloženog plaćanja komunalnih dažbina koje su u nadležnosti grada, počev od dana uvođenja vanrednog stanja pa do kraja 2020. godine.

5. Da se svim privrednim subjektima i preduzetnicima, obveznicima naknade za zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih objekata, radi postavljanja letnjih bašti na teritoriji grada Vranja, ova naknada ne naplaćuje, počev od dana ukidanja vanrednog stanja pa do oktobra 2020. godine.

6. Da se fizičkim i pravnim licima, sa prebivalištem odnosno sedištem u Vranju a koji su zakupci tezgi na robnim i zelenim pijacama, na teritoriji grada Vranja, zbog nemogućnosti obavljanja rada i izgubljene dobiti za vreme trajanja vanrednog stanja, zakup tezgi ne naplaćuje, počev od dana ukidanja vanrednog stanja pa sve do kraja 2020. godine.

7. Da se privrednim subjektima i preduzetnicima koji imaju sedište na teritoriji grada Vranja i koji usled odluka nadležnih organa nisu mogli u toku vanrednog stanja da obavljaju delatnost a zakupci su poslovnih prostorija u vlasništvu grada, zakup prostorija ne naplaćuje za sve vreme trajanja vanrednog stanja.

8.) Da se privrednim subjektima sa sedištem na teritoriji grada Vranja, koji usled odluka nadležnih organa nisu mogli u toku vanrednog stanja da obavljaju delatnost a obveznici su plaćanja takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, za sve vreme trajanja vanrednog stanja ne naplaćuje taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru.

Kako gradska vlast u Vranju, verovatno zbog nedostatka ideja, još uvek nije predstavila eventualne mere kojima bi se pružila podrška građanima i privredi na teritoriji grada Vranja u prevazilaženju, prvenstveno ekonomskih posledica korona virusa, Pokret slobodnih građana Vranje, ostavljajući po strani ogromne političke razlike, napred predloženim merama želi da pomogne i ovakvoj gradskoj vlasti, u determinisanju i usvajanju neophodnih i praktičnih mera pomoći u ovoj situaciji. S obzirom na to da smo slobodni ali i odgovorni građani, potpuno svesni da mere koje predlažemo predstavljaju značajno opterećenje prihodne strane gradskog budžeta, u narednim danima bavićemo se mogućim uštedama na rashodnoj strani gradskog budžeta, nakon čega ćemo izaći sa predlogom odgovarajućih mera.

Pokret slobodnih građana Vranje