Članovi Gradskog veća grada Vranja, „olakšali“ su kasu svih građana Vranja za skoro 9 miliona evra, odnosno 1.053.120.793 dinara, konvertujući potraživanja od kompanije Jumko u udeo u vlasništvu.

Realna potraživanja od kompanije Jumko, nastala tako što ova kompanija nije izmirivala obaveze prema gradu (obaveze koje su dužni da izmiruju svi privredni subjekti) članovi GV su, u prethodni utorak, kao čarobnim štapićem, pretvorili u „udeo u vlasništvu kompanije Jumko“, odnosno bezvredne papire.

Podsećamo da je rukovodstvo grada do 2016. godine pregovaralo sa kompanijom Jumko da na ime potraživanja koja ima prema ovoj kompaniji, od nje preuzme deo realne imovine, koja Jumku nije potrebna u redovnom poslovanju, konkretno: fudbalski stadion, pomoćni teren, bazen, kao i zemljište sve do poseda kompanije Kavim-Jedinstvo. Međutim, tadašnje „napredno“ rukovodstvo kompanije Jumko je otvoreno opstruiralo ove pregovore, tvrdeći da će dogovor lako postići kada i gradska vlast postane „napredna“. I eto, pet godina nakon preuzimanja gradske vlasti od strane lokalnih „naprednjaka“, bila je dovoljna samo „preporuka“ Vlade Republike Srbije, da 9 miliona evra, para svih Vranjanaca, pretvore u dim i prašinu.

Mišljenja smo da nije neophodno navoditi šta se sve u gradu može napraviti ili popraviti za 9 miliona evra, niti koliko bi gradu značila gore pomenuta imovina kompanije Jumko. Ovako, ostaje gradu „udeo u vlasništvu“ kompanije čiji dugovi višestruko prelaze vrednost njene imovine, te udeo ni u čemu ne vredi ništa. Pored toga, ova kompanije ostvaruje gubitke u svom redovnom poslovanju, tako da udeo u vlasništvu ne može donositi udeo u profitu, jer profita nema.

Poštovano rukovodstvo grada Vranja, uvaženi Gradonačelniče, molimo vas da pronađete drugi modalitet poslušnosti prema centralnoj vlasti, neki koji neće osiromašene građane grada Vranja koštati milione evra njihovog novca.