PSG Vračar zahteva od nadležnih organa javno obrazloženje razloga za obustavljanje procedure javnog uvida i ranih javnih uvida u planove detaljne regulacije za lokacije na teritoriji Opštine Vračar.

U septembru mesecu Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove GU Grada Beograda je, na osnovu odluka Komisije za planove kojom predsedava Gradski arhitekta Stojčić, objavio izlaganje na javni i rani javni uvid u dokumentaciju sledećih Planova detaljne regulacije za lokacije na teritoriji Gradske opštine Vračar, i to:

1. Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Knjeginje Zorke, Svetog Save, Ohridske i Bulevara oslobođenja i Javna sednica – objavljeno 31.08.2020.

 

2. Rani javni uvid u Elaborat povodom izrade Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Krunske, Knjeginje Zorke, Njegoševe i Smiljanićeve – objavljeno 24.09.2020.   

3.Rani javni uvid u Elaborat povodom izrade Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Kralja Milana, Beogradske, Njegoševe i Svetozara Markovića – objavljeno 28.09.2020.

Sve tri lokacije pripadaju celini „Istočni Vračar“ koja ju je Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda stavio pod prethodnu zaštitu.

Koristeći odredbe Plana generalne regulacije („Sl. list grada Beograda“ broj 20/2016) koje se odnose na dozvoljenu spratnost u ovim zonama grada, a po nalogu investitora (nažalost često sumnjivih), postojeći urbanistički projekti se predloženim planovima detaljne regulacije masovno stavljaju van snage i novim urbanističkim projektima se objektima planiranim za gradnju povećava spratnost (naprimer: planiranim objektima u Krunskoj ulici čija je širina, zajedno sa trotoarima, 22 m određuje se visina slemena na 27.5 m, u Njegoševoj, gde je širina ulice 19 m  čak 32 m) a sve u cilju enormnog povećanja profita investitora.

Ovim se ozbiljno narušavaju ambijentalne celine, kako one sa statusom prethodne zaštite, tako i one koje taj status nemaju, i u njima se rapidno povećava gustina naseljenosti, opterećuju se i ovako zakrčene postojeće gradske saobraćajnice, i još mnogo toga što uništava kvalitet života građana koji u tim delovima žive.

Istog dana kada je objavljen poslednji od nabrojanih oglasa, 28.09.2020, na sajtu grada Beograda objavljeno je da se svi postupci prekidaju i odlažu na neodređeno vreme, a na osnovu zaključka Komisije za planove (elektronska sednica), koja je prihvatila zaključak sednice u Gradskoj skupštini od 26.09.2020. da se ovi planovi preispitaju. Bez ikakvih daljih objašnjenja...

Kako je najava usvajanja ovih Planova detaljne regulacije među građanima Vračara i Beograda izazvala veliko uznemirenje, uzrokovano nekontrolisanim bujanjem „investitorskog urbanizma“ na teritoriji Vračara i ostalih centralnih beogradskih opština, smatramo neophodnim da se javnost u najkraćem mogućem roku obavesti koji su razlozi doveli do ovakve odluke.

Stoga rezolutno zahtevamo od nadležnih, Sekretarijata za urbanizam, Komisije za planove i Glavnog arhitekte grada Beograda, da javno, putem svih relevantnih državnih i privatnih medija, detaljno iznesu razloge za povlačenje ovih planova iz procedure.

Takođe zahtevamo od Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda da se javno izjasni da li je i za jedan od ovih planova izdala uslove za njihovu izradu i da ih javno objavi. U dokumentaciji koja se stavlja na javni ili rani javni uvid i koja je postavljena na sajtu Grada Beograda ovih uslova jednostavno - nema.

Napomena:  Odgovore na postavljena pitanja postavili smo elektronskom poštom pre dva dana (Sekretarijat), odnosno juče pre podne (Zavod za zaštitu spomenika kulture), ali do danas u podne nismo udostojeni odgovora!