Pokret slobodnih građana nije iznenađen odlukom Ustavnog suda koja bi trebalo da dovede do toga da se vrati doktorat Siniši Malom ministru finansija u odlazećoj vladi, jer se pokazalo da su institucije u Srbiji u poslednjih deset godina potpuno u službi interesa vladajuće stranke i njenih funkcionera.

Ustavni sud je ovom odlukom potpuno preskočio da u tumačenje uključi i član 72. u kom jasno stoji da Univerziteti samostalno odlučuju o svom uređenju i radu čime se udara na integritet i nezavisnost Univerziteta.

Da li je ovakva odluka i vraćanje doktorata poklon Siniši Malom za novu funkciju premijera, jer zaista je bruka za jednu državu da joj na najznačajnijoj funkciji bude osoba koja je pogazila akademsku čestitost i kojoj je doktorat oduzet. Postoji li jedna institucija u ovoj državi koja neće pristati na poniženje kako bi se zadovoljila ambicija budućeg premijera da bude doktor nauka?

Smatramo da je sramotno to što je Siniša Mali, koristeći svoju političku moć, upregao celu državu da bi sebi sačuvao doktorat. U drugim uređenim državama se funkcioneri uhvaćeni za isto i pre okončanja postupka povlače iz politike i javnosti, a postupak se vodi isključivo na Univerzitetu bez mešanja pravosuđa.

Pokret slobodnih građana smatra da to što u vreme počinjenja plagijata nije postojao Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, ne može biti razlog da Siniša Mali ostane doktor nauka bez obzira na to što je utvrđeno da je veći deo njegovog rada plagijat.