Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu PSG-a se snažno zalaže za reformu javne uprave u Srbiji, baziranu na uvođenju principa dobre uprave u rad svih lokalnih samouprava. Smatramo da reforma uprave predstavlja stub procesa pristupanja EU i zajedno sa vladavinom prava ima ključnu ulogu u procesu integracija u EU.

 

Kao najveće probleme državne uprave i lokalnih samouprava u Srbiji, Odbor vidi netransparentnost, neekonomičnost i neefikasnost, nedostatak kontrole i odgovornosti, kao i nepostojanje strategijskih ciljeva i javne politike koji bi regulisali ovu oblast. Aktuelna vlast je svojom neodgovornom politikom urušila sve institucije u zemlji i naš osnovni zadatak će biti njihovo obnavljanje i zaštita od uticaja političkih stranaka i raznih interesnih grupa. Smatramo da bi uprava trebalo da bude servis građana, koji će služiti opštem dobru i štititi javni interes, za razliku od aktuelnog stanja, gde je čitav javni sektor pretvoren u glomazni birokratski aparat, sigurnu kuću za nesposobne i neobrazovane kadrove trenutno vladajućih partija, a na štetu građanki i građana.

 

Uostalom, dovoljno je reći da ukupan dug opština i gradova u Srbiji iznosi u ovom trenutku 1,3 milijardi evra. Lokalne samouprave čak 15 odsto svojih budžeta (oko 30 milijardi dinara) koriste za „pokrivanje minusa“ neuspešnog poslovanja lokalnih javnih preduzeća. Istovremeno, prema proceni Fiskalnog saveta, nedostaje 250 miliona evra za investicije u lokalnu infrastrukturu, vodovode, kanalizaciju, preradu otpada. Lokalne samouprave u Srbiji za investicije izdvajaju svega oko jedan odsto BDP-a (oko 330 miliona evra), dok je prosek ostalih zemalja Centralno-istočne Evrope (CIE) oko dva odsto BDP-a.  Fiskalni savet je konstatovao da je dugogodišnje nedovoljno investiranje lokalnih samouprava „dovelo do toga da se stanje lokalne infrastrukture u Srbiji može oceniti kao katastrofalno”. Jedan od najvećih problema je i pored formalne zabrane zapošljavanja (koja se vrlo selektivno primenjuje, u zavisnosti od toga da li imate odgovarajuću partijsku knjižicu), preveliki broj zaposlenih. Što se tiče lokalnih samouprava, u 24 grada, 150 opština i 500 komunalnih preduzeća ima oko 150 hiljada zaposlenih (80.000 u administraciji, 70.000 u privrednim subjektima).

 

Kada PSG dođe na vlasti, ovakvoj praksi partijskog zapošljavanja nestručnih kadrova će se stati na put. Prekinućemo politiku zapošljavanja isključivo po stranačkom principu i postavljanja „podobnih“ ljudi na rukovodeća mesta u javnim preduzećima, kao i nenamenskog trošenja budžetskih sredstava. Time će se značajno smanjiti uslovi za korupciju koja predstavlja rak ranu u Beogradu i Srbiji i bez čijeg suzbijanja nema govora o napretku ka Evropskoj uniji, kao ni poboljšanja uslova života građana. Naglašavamo potrebu da država izgradi nacionalnu javnu upravu koja ima kapacitet da sledi principe dobre uprave i da delotvorno prenosi i sprovodi pravne tekovine EU (acquis communautaire). Građani bi trebalo da imaju ulogu partnera, učesnika u razvoju javnog sektora i svih njegovih institucija. Kako bi došlo do unapređenja celokupnog sistema, smatramo da je uvođenje strategijskog planiranja u javni sektor neophodno. Insistiraćemo i na uvođenju i ostvarivanju novih tendencija javnog sektora: depolitizacija, profesionalizacija, debirokratizacija, decentralizacija, racionalizacija, pravna sigurnost, postupanje u skladu sa profesionalnim normama, zaštita javnog interesa, uprava kao servis građana, kontrola učinka, kao i uvođenje efikasne E-uprave sa jedinstvenom bazom podataka i uvođenje naprednih tehnologija.

 

Veliku priliku za promenu vlasti u Beogradu imamo već 4. marta 2018. godine. Zato pozivamo sve Beograđanke i Beograđane da ovu priliku iskoriste na najbolji način i da zajednički pokrenemo korenite reforme javnog sektora, koje će pozitivno uticati na celo društvo i čiji će pobednički talas, nakon toga, zapljusnuti i čitavu Srbiju.

 

Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu PSG-a