Polazeći od toga da je Pokret slobodnih građana politička organizacija nastala na temeljima ideja i vrednosti Ustavnog patriotizma, evrointegracija, vladavine prava, regionalne politike mira i zaštite i unapređenja ljudskih prava i sloboda, shvatajući razmere i dubinu političke i društvene krize u kojoj se Srbija danas nalazi, prihvatili smo poziv da uzmemo učešće u dijalogu koji ima ambiciozni, ali i preko potreban cilj da se u Srbiji dosledno poštuje Ustav i zakoni i da izborni proces bune onakav kakav je u svim demokratskim zemljama, i kakav građani opravdano očekuju.

Odluku o učešću smo svaki put donosili vođeni isključivo interesima građana Srbije, ne podležući populističkim manirima i potezima, apsolutno svesni političke cene koju ćemo zbog toga možda platiti. I to će nam uvek biti glavni motiv delovanja, jer Pokret slobodnih građana je državotvorna organizacija.

U toku dosadašnjih rundi dijaloga još jednom je potvrđeno naše uverenje da su izborni uslovi na neprihvatljivo niskom nivou, s tim što je ta dijagnoza sada dobila i stručnu verifikaciju zahvaljujući radu i nalazima eksperata koji su dali nesebičan doprinos u pokušaju prevazilaženja krize. Ovim putem upućujemo reči zahvalnosti i poštovanja predstavnicima CRTE i Transparentnosti Srbija, ne samo zbog stručnih i objektivnih opservacija u pogledu trenutnih izbornih uslova, već i zbog brojnih preporuka čije usvajanje bi značajno doprinelo normalizaciji političke scene u Srbiji. Takođe želimo da se zahvalimo i organizatorima, Fondu za otvoreno društvo i Fakultetu političkih nauka, koji su u dobroj veri i nepristrasno dali sve od sebe da ovaj dijalog ima pozitivne efekte.

Međutim, na osnovu dosadašnjeg toka razgovora, a naročito imajući u vidu dešavanja u toku kampanje i izbornog dana u opštini Medveđa (gde opozicija i ne učestvuje na izborima), a koje su obeležili džipovi, pritisci i zastrašivanje građana, zloupotrebe javnih resursa sve je jasnije da ne postoji politička volja od strane vlasti da se kreira iole normalna politička atmosfera koja društvo neće dovesti na ivicu građanskog rata, a izborne uslove približiti standardima propisanim dokumentima Evropske Unije i njenih institucija, Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Smatramo da su četiri runde, i ova današnja peta, sasvim dovoljne za analizu, razgovore i razmatranja i da je neophodno dijalog podići na viši nivo, ili konačno konstatovati da nije postignut nikakav rezultat.

Imajući u vidu ove činjenice, kao i činjenicu da su ovi dijalozi zamišljeni kao dijalog vlasti i opozicije, a ne funkcionera Srpske napredne stranke i opozicije,  Pokret slobodnih građana obaveštava organizatore, učesnike, predstavnike nezavisnih organizacija, medije i građane Srbije da ubuduće neće učestovati u ovim razgovorima ukoliko se ne ispune dva zahteva:

1. Da se do 19. septembra sastavi pisani obavezujući dokument kojim se vlast obavezuje da će usvojiti i implementirati preporuke koje su podnele stučne organizacije, u skladu sa preporukama OSCE i ODIHR, a koje se prevashodno odnose na medijsku zastupljenost opozicije na RTS i televizijama sa nacionalnom frekvencijom, finansiranje kampanje, sprečavanje funkcionerske kampanje, rad REM-a i RIK-a i sređivanje biračkog spiska.

2. Da se na sledeći sastanak pozovu i svojim prisustvom i potpisom na obavezujući dokument obavežu i ministri u nadležnosti čijih resora će biti sprovođenje usvojenih preporuka, odnosno da ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Branko Ružić, i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević svojim potpisima preuzmu političku odgovornost za (ne)ispunjenje ovih preporuka.

Ukoliko ovi zahtevi ne budu usvojeni Pokret slobodnih građana neče učestvovati u daljim razgovorima u okviru ovog dijaloga, kao i nijednog drugog bez aktivnog i neposrednog učešća međunarodne zajednice.