Povodom 18. oktobra, Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Pokreta slobodnih građana oštro osuđuje sve oblike trgovine ljudima i izražava zabrinutost zbog sve više slučajeva radne eksploatacije srpskih državljana na gradilištima u inostranstvu, upozoravajući da se u Srbiji problem trgovine ljudima i dalje  tretira gotovo  isključivo kroz seksualno  iskorišćavanje.   

 

Istovremeno upozoravamo da je sposobnost svih relevantnih strana za suzbijanje trgovine ljudima ograničeno na pojedine stručnjake i da je uprkos velikom broju obuka i projekata izostaje zajednički odgovor državnih organa koji su direktno uključeni u aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, i da se suzbijanje trgovine ljudima ne može ograničiti samo na pojedinačne slučajeve.

 

Pokret slobodnih građana pozdravlja napore organizacija civilnog društva i kompanija koje su prepoznale problem svih oblika trgovine ljudima i zalaže se za poštovanje agende  dostojanstvenog rada kao važnog alata za svaku državu u borbi protiv trgovine ljudima i  zloupotreba u sektorima sa većim rizikom od pojave radne eksploatacije.