Pokret slobodnih građana smatra nedopustivim svako nasilje nad ženama. Moramo da se prisetimo svih žena koje su bile žrtve nasilja- od žena žrtava diktatorskih režima koje su izgubile život zbog svojih ideja i zalaganja za ženska prava, do žena koje su žrtve porodičnog i partnerskog nasilja.

Nasilje nad ženama predstavlja ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

To je globalna pojava koja predstavlja jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Nasilje nad ženama NIJE privatan problem i ne može se smatrati manje važnom temom rezervisanom samo za obeležavanje datuma, ne može se amnestirati na osnovu javne funkcije počinitelja, nezavisno o kome se radi i ne može se dozvoliti sekundarna viktimizacija žrtava kroz senzacionalističke naslove i objavu informacija kojima se otkriva njihov identitet.

Važno je da vladajuća struktura unapredi aktivnosti na lokalnom nivou, obzirom da su jedinice lokalne samouprave ključni faktori neposrednog delovanja u prevenciji i zaštiti od nasilja.

PSG ohrabruje žene da ne trpe i ne prikrivaju nasilje kome su izložene. Osnovni zadatak celokupnog društva je da zaštiti žene a nasilnike najoštrije kazni. PSG neće tolerisati nasilje nad ženama, već ćemo graditi zemlju jednakosti i rodne ravnopravnosti!

Nasilje je društveno i državno pitanje i žrtve nasilja nikada nisu krive za nasilje!

Žene treba da znaju da mogu da se obrate direktno policiji, centru za socijalni rad, zdravstvenoj ustanovi, javnom tužilaštvu, sudu, sudiji za prekršaje i specijalizovanim nevladinim organizacijama koje pružaju usluge zaštite ženama koje su pretrpele nasilje. Zlostavljanim osobama je često teško, neprijatno ili se plaše da prijave nasilje, ali državni organi i institucije imaju ZAKONSKU obavezu da zaštite žrtve od nasilja i  da im pruže neophodnu podršku.

Društvena odgovornost i etika moraju postati prioritet.

Podrška muškaraca ovoj kampanji je nošenje bele vrpce koja predstavlja muško NE nasilju nad ženama, čime se muškarci obavezuju da nikada ne počine, opravdaju ili prećute nasilje nad ženama i devojčicama.

 

 

Odbor za ljudska i manjiska prava i rodnu ravnopravnost PSG