Na današnji dan, pet godina nakon pobede nad fašizmom, potpisana je Šumanova deklaracija koja je postavila temelje za uspostavljanje Zajednice za ugalj i čelik, a koja je kasnije prerasla u Evropsku uniju.

Nakon razaranja u dva svetska rata i neprestanih nadmetanja i neprijateljstava između glavnih evropskih sila, Evropska unija je omogućila 70 godina mira, ekonomskog rasta i prosperiteta za kontinent. Predstavlja i približava nam dragocene vrednosti, kao što su demokratija, vladavina prava, ljudska i manjinska prava; iste vrednosti za koje se PSG zalaže od svog osnivanja i nastavlja da to čini.

Verujemo da Evropska unija predstavlja sve nacije Evrope i da Srbiji pripada mesto u toj porodici naroda - geografski, istorijski i politički. I upravo kroz proces evropskih integracija, koje nažalost sadašnje i prethodne srpske vlade nisu iskoristile da ojačaju institucionalni kapacitet, Srbija može da okonča svoju tranziciju iz postkonfliktne, postkomunističke nacije, u modernu, demokratsku i uspešnu državu, ponosnu na svoju istoriju, inovativnost i doprinos ujedinjenom evropskom kontinentu.

PSG će se uvek zalagati za slobodno i pravedno društvo, radeći zajedno sa našim regionalnim susedima na pomirenju naših razlika i stvaranju većih šansi za  prosperitet svih naših građana.

Evropska unija je prethodnih 20 godina direktno dala Srbiji preko 3 milijardi evra kroz pristupne fondove, dok su Evropske firme uložile jos mnogo više u našu privredu. U svakoj krizi, pa čak  i tokom pandemije u kojoj je naša vlast pokušala da ocrni i napadne Evropsku uniju, ona je ta koja je na kraju poslala najviše aviona, medicinske opreme i finansijske pomoći za naše građane.

Evropska unija je najveci i najbliži partner Srbije, to partnerstvo je naš najznačajniji interes, a ne okretanje ka Kini ili Rusiji.  Postupak pridruživanja treba gledati kao na priliku da našu zemlju uredimo po najvišim standardima i da u naše društvo ugradimo najbolje vrednosti na kojima se EU zasniva.

Danas kada razmišljamo o Šumanovoj deklaraciji, kao i kraju Drugog svetskog rata, dužnost nam je da se zapitamo, u kakvom društvu želimo da živimo i u kom pravcu želimo da idemo?