U skladu sa politikom Pokreta i izjavom predsednika Sergeja Trifunovica da će PSG raditi na tehnčkoj saradnji i ujedinjenju opozicije oko zajedničkih ciljeva, ali da neće ući u Savez za Srbiju, saopštavamo da smo potpisali "Sporazum sa građanima"- zajednički dokument opozicije koji predstavlja polaznu tačku ka stvaranju demokratskih uslova za fer i slobodne izbore na kojima će režim Aleksandra Vučića biti poražen. 

PSG kao prihvatljive i u ovom trenutku neophodne ističe prve tri tačke Ugovora - borbu za slobodne medije i poštene izbore, obavezivanje da se do ispunjenja prethodnog zahteva neće učestvovati na bilo kojim izborima kao i nastavak borbe za demokratizaciju Srbije svim raspoloživim legalnim sredstvima.

PSG će intenzivno raditi na formiranju i kvalitativnom osnaživanju najšireg fronta zainteresovanih pojedinaca i nestranačkih ličnosti, spremnih da se bore za očuvanje i izgradnju institucija koje će raditi u korist svih građana, vođeni idejama solidarnosti, socijalne pravde i javnog dobra. 

PSG ostaje veran svojim proklamovanim vrednostima, u okviru kojih želi da sa drugim opozicionim organizacijama nastavi razgovore o  preostalim tačkama Ugovora kada se za to steknu uslovi.

Snaga protesta koji predstavljaju kontinuirani otpor autokratskoj vlasti treba da posluži daljem priključivanju drugih društvenih grupa, pojedinaca i institucija u borbi za normalnu Srbiju.