Pokret slobodnih građana upozorava javnost da je Srpska napredna stranka krenula u akciju prikupljanja podataka državljana Srbije koji žive i rade van zemlje kako bi na izborni dan manipulisala njihovim biračkim pravom.

Vuku Đorđeviću, advokatu, članu Pravnog tima PSG i povereniku za Smederevsku Palanku, obratio se zabrinuti građanin koji više godina ne živi u Srbiji, kome je aktivistkinja SNS, njegova poznanica, tražila lične podatke, kao i kontakte drugih ljudi iz njegovog okruženja koji joj trebaju za “izbore za Vučića, kako bi dobila posao”.

Iz navedenog  jasno zaključujemo da aktivisti SNS-a imaju zadatak da prikupljaju lične podatke naših državljana sa prebivalištem u inostranstvu, kako bi sproveli u delo ono što godinama rade, a to je da nakon zatvaranja biračkih mesta glasaju umesto ljudi koji ne žive u Srbiji. U uslovima bojkota izbora i bez aktivnih kontrolora opozicije na izbornim mestima, taj zadatak će im biti nikad lakši.

Nije nepoznanica da Srbija ima izuzetno veliku emigraciju (prema proceni Ministarstva spoljnih poslova od 1.5 miliona ljudi) i da se godišnje uvećeva za dodatnih 50 hiljada. Ukoliko žele da glasaju u inostranstvu, oni svaki put moraju iznova da se prijave u ambasadi, a dešavalo se da im se uprkos tome ne promeni mesto glasanja, tako da oni ostaju upisani u birački spisak u mestu u kom imaju adresu u Srbiji. Zbog komplikovanog procesa za glasanje se nikada ne prijavi više od 15 hiljada državljana, tako da je broj listića kojima oni mogu da manipulišu ogroman.

,,Već godinama smo suočeni sa ovom praksom koja zapravo predstavlja krivično delo zloupotrebe prava glasanja iz člana 157 Krivičnog zakonina i za  nju je predviđena u osnovnom obliku novčana kazna, odnosno kazna zatvora u trajanju do jedne godine. Međutim, ukoliko je učinjena od strane člana biračkog odbora koji omogući drugom da izvrši ovo delo, predviđena je i stroža zatvorska kazna u trajanju do dve godine’’ navodi advokat Vuk Đorđević i dodaje ,,Pravni tim Pokreta slobodnih građana će budno pratiti celokupan izborni proces, te ovog puta pozivamo sve građane koji uoče bilo kakve nepravilnosti u predizbornoj kampanji, kao i na samim biračkim mestima, da nam se jave kako bismo pravovremeno reagovali i dali sve od sebe da ove, unapred nameštene i neregularne izbore, potpuno obesmislimo i u pravnom smislu.”

“Podsećamo da se Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavezalo da uvede novinu, odnosno mogućnost da građani nakon izbora mogu proveriti da li su glasali i utvrde, ako nisu glasali, da li je neko to učinio umesto njih. Pozivamo sve građane, a naročito one koji žive van Srbije da ovo pravo iskoriste i obavezno se obrate Pokretu slobodnih građana, ukoliko utvrde da je njihovo glasačko pravo zloupotrebljeno.” kaže Đorđević.