Odbor za poljoprivredu Pokreta slobodnih građana traži da se preispita poslovanje PKB-a i da se sankcionišu sve eventualne zloupotrebe poslovodstva iz prethodnog perioda.

Tražimo da se postupak restrukturiranja PKB-a i stvaranja ekonomski profitabilne kompanije omogući kroz odgovornije upravljanje i racionalizaciju troškova. Smatramo da bi ulazak privatnog kapitala u PKB bio moguć kroz ugovor o strateškom partnerstvu, uz jasno definisane obaveze strateškog partnera da nastavi proizvodnju najmanje u istom obimu I očuva postojeća radna mesta uz zadržavanje države kao većinskog vlasnika - ističe predsednik Odbora Igor Prka.

Država Srbija bi morala da ostane većinski vlasnik PKB-a jer je to strateški važno preduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane u blizini Beograda.

PKB je značajan poljoprivredni resurs Beograda i Srbije, njegovo zemljište nije samo kapital već i prirodni resurs koji se ne može napraviti ili nadoknaditi, tako da bi njegova prodaja predstavljala veliku štetu za državu i direktno bi ugrozila prehrambenu bezbednost i zdravlje građana.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je početkom ove sedmice da će uskoro biti raspisan prvi obavezujući poziv za privatizaciju PKB-a.