Pokret slobodnih građana, povodom Međunarodnog dana Roma apeluje na nadležne državne organe da, ovoj marginalizovanoj i ugroženoj grupi, posvete posebnu pažnju u vremenu krize izazvane pandemijom Korona virusa.

Država je dužna da svima obezbedi socijalnu pomoć, pristup čistoj vodi i sredstvima za higijenu, bez obzira da li se nalaze u sistemu socijalne zaštite ili ne.

Uzimajući u obzir visoke stope nezaposlenosti Romskog stanovništva, kao i angažovanosti u neformalnom sektoru, njihov položaj postaje dodatno otežan u uslovima pandemije. Iz tog razloga neophodno je obezbediti adekvatnu i pravovremenu materijalnu pomoć onima kojima je ona neophodna za opstanak u ovim teškim trenucima.