Pokret slobodnih građana izražava nadu da će, ovog puta obećanje rešenja problema stambenih kredita nominovanih u švajcarskim francima biti ispunjeno. Prethodno obećanje iz februara 2015. godine i odluka guvernerke Narodne banke Jorgovanke Tabaković nije doprinelo rešenju problema. U vreme kada evropske države rešavaju nepravdu izazvanu ovim špekulativnim kreditima, nezavisne institucije u Srbiji propuštaju priliku da ispune svoju prevashodnu ulogu i zaštite stanovništvo. Time je građanima koji su zaduženi u švajcarskim francima nepotrebno produžena dužnička i životna agonija za četiri godine. Tek posle upornih građanskih protesta koji ukazuju na nagomilane probleme kao rezultat nestručne, bahate i korumpirane vlasti, najavljuje se rešenje problema koji je morao već biti rešen.

Pravično rešenje problema bi bilo napraviti obračun plaćanja po kreditima u švajcarskim francima i pretvoriti ih u plaćanja kredita u evrima, kao da su se građani originalno zadužili u toj valuti. Ovaj transfer uslova kredita i svih plaćanja po kreditima u švajcarskim francima u kredite u evrima trebalo bi da se obračuna od momenta uzimanja kredita. Tako bi se dužnici po ovim kreditima doveli u isti položaj sa građanima koji su ugovarali kredite u evrima. Kada se transfer, obračun i prelazak na evro radi u momentu potpisivanja aneksa ugovora, kako to predviđa odluka Narodne banke Srbije, svi negativni efekti velikog rasta švajcarskog  franka ostaju i građani zaduženi u švajcarskim francima ostaju oštećeni.

Finansijski gubici koje su do sada pretrpeli klijenti banaka zaduženi u švajcarskim francima su ogromni  i pravično bi bilo da te troškove pokriju jednim delom banke koje su morale da znaju kakve štetne kredite nude, a drugim delom država koja nije preko svojih nezavisnih institucija zaštitila svoje građane. Agonija i stres koji su ovi građani morali da trpe se ne mogu nadoknaditi.

Pokret slobodnih građana se zalaže za profesionalizaciju državnih institucija i državu koja će biti odgovorna prema svim pojedincima u društvu i koja neće samo pod pritiskom ispravljati očigledne nepravde.