Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Ko su osobe sa invaliditetom?
Osobe sa invaliditetom su naši sugrađani, komšije, rođaci, roditelji, deca, a sutra, možda, i mi. Osobe sa invaliditetom čine deset odsto ukupnog broja stanovnika naše zemlje ili oko 700 hiljada građana. Takođe, pored uočljivih invaliditeta postoji čitav niz neuočljivih, tako da često nismo ni svesni da je neko iz naše okoline osoba sa invaliditetom.

Najčešće predrasude su:
- Ne mogu da idu u školu
- Nesposobni su za rad ili su loši radnici
- Najbolje za njih je da žive u institucijama
- Imaju previše povlastica
- Ne žele samostalnost, već tuđu pomoć
- Ne mogu samostalno da odlučuju
- Deca i osobe sa intelektualnim poteškoćama  su agresivni
 

Postoji i previše predrasuda o deci i osobama sa invaliditetom, pre svega što većini ljudi nedostaje direktno iskustvo života i rada sa njima.
Da bismo ih uklonili, moramo ih biti svasni.

Kako da budu uključeni i jednaki kako propagira ovogodišnji moto Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom?
Da bi bili jednaki moraju biti ravnopravno uključeni - od vrtića, koji je najbolje mesto za početak stvaranja društva bez diskriminacije, preko škola, fakulteta, do radnih mesta, što je jedan od veoma važnih ciljeva Pokreta slobodnih građana.

Važno je! Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost PSG snažno se zalaže za punu participaciju osoba sa invalilidetom u svim sferama društvenog života kao i za upotrebu termina koji nisu diskriminatorni u svakodnevnom obraćanju.Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost PSG