Nikola Dragosavljević (21), je juče po kratkom postupku Prekršajnog suda u Beogradu osuđen na trideset dana zatvora zbog ulaska u zgradu RTS-a u okviru protesta „1 od 5 miliona“.  Pokret slobodnih građana se izričito protivi protivustavnom hapšenju učesnika protesta, te daljem ponižavanju već uveliko urušenog pravnog poretka države Srbije, a sve u cilju zastrašivanja građana Srbije od strane vladajućeg režima.

Sudija Ljiljana Bondžić, prilikom donošenja presude je cenila paušalnu službenu belešku o obaveštenju „primljenu od građana” kao adekvatan i neoboriv dokaz. Odbila je da izvede dokaz saslušanja svedoka predložen od strane branioca okrivljenog, ceneći da će to dovesti do „odugovlačenja postupka“. U prevodu, „neko“ je pozvao policiju, rekao da je osuđeni mladić upao u zgradu RTS-a i na osnovu toga Nikola Dragosavljević dobio zatvorsku kaznu! Bez preispitivanja prijave, bez utvrđivanja činjeničnog stanja, sa brojnim procesno-pravnim i materijalno-pravnim nedoslednostima. Zarad donošenja brze presude, kako bi se ostali učesnici protesta 1 od 5 miliona što pre zastrašili, ovom prilikom ponovo svedočimo grubom kršenju ustavom zagarantovanih prava.

Prekršajni sud u Beogradu je u rekordnom roku (manje od jednog dana), uspeo da prekrši mnogobrojne garantije, kako Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, tako i Ustava Republike Srbije, uskraćujući Nikoli Dragosavljeviću pravo na slobodu, na pravično suđenje, kao i na sigurnost u kaznenom pravu. Pokret slobodnih građana smatra da nakon svega navedenog, Prekršajni sud u Beogradu slobodno može da se preimenuje i u Preki sud u Beogradu, rezervisan isključivo za protivnike vladajućeg režima.

Na našu veliku nesreću, ovo je još jedan u nizu primera gde se vodi krajnje selektivna „pravda“ i koja na nedvosmislen način svesno i dodatno deli društvo na podobne i nepodobne. U isto vreme, pravni sistem predstavlja najkorumpiraniji deo državnog aparata koji izjednačava pokušaje ubistva, paljenje privatne imovine sa upadom u javni servis, koji je inače po zakonu dužan da ravnopravno obaveštava sve svoje građanje. Iz svega navedenog je jasno da je Prekršajni sud, odnosno ceo sudski sistem u rukama vladajuće stranke odnosno autokratskog sistema u kom danas žive svi građani Srbije.