Na danas održanoj konferenciji u našim prostorijama,  kandidat za poslanika na listi PSG, Radomir Đunić predstavio je Nacrt zakona o lustraciji. Ne radi se samo o jednom zakonu, već o poduhvatu koji podrazumeva tekst zakona, izmene drugih zakona, kao i dva amandmana na Ustav Srbije a osnovni zakon iz paketa lustracionih propisa je Zakon o lustraciji koji će se ticati svih funkcionera od 1976. godine do danas

Prvi zakon o lustraciji donet je 2003. godine, bio mu je ograničen rok trajanja na 10 godina i 2013. je prestao da važi a da ništa nije urađeno iz predviđenog zakona.  Imenovana je Komisija koja je bila uredno plaćana iz budžeta, ali od rezultata nisu imali ništa.

Tako je odgovaralo i bivšim vlastima, socijalistima i radikalima i, tada, novim vlastima, tzv.demokratskim. Danas su opet na vlasti radikali i socijalisti, Pokret slobodnih građana to nikada nije bio, čine ga ljudi koji nemaju mrlja i nemaju čega da se plaše ako se tajni dosije i otvore. Čisti ljudi, hrabri, svako u svojoj sredini podigao glavu protiv diktature, svesni i rizika i opasnosti.

Potpredsednik PSG Pavle Grbović rekao je da neki političari 30 godina parazitiraju na političkoj sceni, što je više nego što on ima. Pokret slobodnih građana pripremio je sve zakonske akte za sprovođene lustracije.

Pokret slobodnih građana je u svojim osnovnim vrednostima i ciljevima istakao lustraciju, ne kao vendetu, već kao meru pravde i omogućavanje sprovođenja sile zakona, prema svima koji su, ikada, u prethodnom periodu, kršeći Ustavom naređeno i zakonom određeno, progonili, mučili, tlačili, ucenjivali, ponižavali građane, već i kao meru upozorenja prema svima koji će ikada, doći na vlast.

Naš cilj je da se zakon pusti u Skupštinsku proceduru, otvori javna rasprava i da građani znaju da PSG ima konkretne mere ukoliko dobije poverenje na predstojećim parlamentarnim izborima od građana Srbije i uđe u naredni skupštinski sastav.