Pokret slobodnih građana predlaže set kratkoročnih i dugoročnih mera u cilju ublažavanja i prevazilaženja ekonomskih posledica krize prouzrokovane Korona virusom.

Polazeći od činjenice da aktuelna kriza ugrožava likvidnost ogromnog broja privrednika, smatramo neophodnim da se preduzmu mere budžetske pomoći privredi. S tim u vezi, predlažemo obustavu naplate poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, kao i poreza na dobit pravnih lica ostvarenu u 2019. godini.

Takođe u cilju očuvanja radnih mesta i pomoći građanima da sebi i svojim porodicama obezbede egzisteniciju, država treba da obezbedi bespovratnu pomoć za isplatu neto zarada i to po sledećem modelu: Pun iznos neto plate za radnike čija je zarada bila niža od prosečno isplaćene zarade u konkrentom preduzeću za decembar 2019. godine, odnosno iznos prosečne neto plate isplaćene u konkrentom preduzeću za decembar 2019. godine ukoliko je plata radnika bila veća od tog iznosa, za sve mesece u toku trajanja vanrednog stanja.

Smatramo da država ne treba da pomoć uslovljava dokazivanjem pretrpljene štete zato što je jasno da će štetu pretrpeti svi, a bilo kakva selekcija bi probudila sumnju da je pomoć rezervisana samo za privrednike i preduzetnike povezane sa vladajućom strankom.

Efekti ove krize će nesumnjivo biti teški i dugoročni i ogledaće se u neizbežnom padu bruto domaćeg proizvoda. Najsnažniji talas krize zahvatiće sferu cikličnih industrija u koje je država ulagala putem subvencija, u prvom redu auto industriju, građevinsku industriju, avio industriju, turizam i ugostiteljstvo. S tim u vezi, potrebno je ubuduće više pomagati i promovisati domaću privredu i proizvodnju baziranu na znanju (IT i sl.) i dostupnim sirovinama kako bi se uspostavio dugoročno održiviji privredni sistem.

Pokret slobodnih građana jos jednom apeluje i na sve građane da pomognu u očuvanju domaće privrede i da prilikom kupovine biraju proizvode koji su proizvedeni u Srbiji, kako bismo pomogli u očuvanju radnih mesta i oporavku privrede od posedica predstojeće krize.