Pokret slobodnih građana apeluje na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da kao faktor koji treba da izražava državno jedinstvo preduzme korake u cilju prestanka širenja panike i podizanja poverenja građana u rad i uputstva stručnjaka u borbi protiv Korona virusa.

Zvog toga predlažemo da predsednik sazove sastanak predstavnika svih političkih opcija kako bismo na osnovu uputstava epidemiologa usaglasili postupke i delovanje u javnosti i time sprečili epidemiju pogrešnih informacija, nepotrebnih optužbi i nepoverenja koje u ovom trenutku mogu imati veoma štetne posledice.

Pokret slobodnih građana je spreman da stavi sve svoje resurse na raspolaganje i da u punoj meri pomogne u borbi za zdravlje građana.