Već decenijama državna uprava predstavlja ispolitizovani servis vladajuće stranke koji služi udomljavanju “podobnih” političkih kadrova, što je svoj vrhunac dostiglo dolaskom na vlast interesne grupe pod nazivom SNS. Do perfekcije razrađen,  sistem negativne selekcije predstavljaja osnov za širenje korupcije što dovodi do zloupotrebe i nenamenskog trošenja budžetskih sredstava, a time i urušavanju delova državnog aparata. Aktuelna vlast poznata po tome što joj je glavni izborni slogan bio borba protiv korupcije, Srbiju je za par godina uvela na crnu listu Antikorupcijskog tela Saveta Evrope GRECO - (Grupa država protiv korupcije), kao i međuvladine organizacije FATF (Međunarodno telo za borbu protiv pranja novca). U prilog tome govori  primer novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti medicinski radnici u Srbiji mogu da prime od pacijenta nenovčani poklon čija pojedinačna vrednost ne prelazi 2.726 dinara, a ukupna vrednost ne prelazi prosečnu neto platu od 54.521 dinara, čime režim, osim što ponižava časnu lekarsku profesiju, pokazuje i da je korupcija sasvim prirodna pojava u njihovom shvatanju države.

Još jedna u nizu demonstracija potupunog kolapsa države dogodila se i na  političkom skupu nazvanom „Budućnost Srbije“, održanom 19. aprila 2019.godine u Beogradu. A ta napredna budućnost ogleda se u tome što je ovo verovatno jedinstven primer u svetu, da Vlada nezadovoljna opozicijom, pravi miting široko koristeći poluge vlasti čije su drugo lice ponižavanje, pritisci i mobing unutar institucija države.

Tog dana državni službenici napustili su svoja radna mesta i blokirali rad države, kako bi ispunili egoistični hir aktuelne vlasti čineći “spontano” okupljenu masu na tom loše režiranom, ispraznom događaju. Svi smo bili svedoci tom obeščašćivanju radnika kojii su preplašeni i ucenjeni tumarali Beogradom, čekajući prevoz koji će ih vratiti kući.

Pokret slobodnih građana se zalaže za dubinsku reformu aparata državne uprave, za koju je potrebna snažna politička volja. Reforma javne uprave, zajedno sa vladavinom prava i racionalnim upravljanjem državnim sredstvima predstavlja stub na kome ćemo započeti proces jačanja kapaciteta države. Glavni cilj koji je pred nama jeste uspostavljanje sistema u kome će se ljudskim resursima u državnoj upravi upravljati na način kojim će se ceniti znanja, veštine i sposobnosti zaposlenih. Radniku moramo vratiti ljudsko dostojanstvo i od njega napraviti građanina koji je partner i učesnik u razvoju javnog sektora i svih njegovih institucija. Na taj način zaustavićemo masovni odlazak mladih koji neće da budu ni svedoci ni saučesnici u ovom projektu urušavanja države koji neki još nazivaju" Budućnost Srbije".

 

Odbor za državnu upravu i lokalnu samoupravu PSG-a