Pokret slobodnih građana potpisao je Dablinsku deklaraciju o različitosti kojom su se članice ALDE grupe obavezale da će raditi na većoj reprezentativnosti LGBTQI+ osoba u političkim organizacijama i institucijama u svojim državama.

U Deklaraciji je istaknuto da su stranke Alijanse liberala i demokrata Evrope (ALDE) bile pioniri u borbi za prava svih manjina, a naročito LGBTQI+ osoba i da je naša obaveza da radimo na njihovom većem političkom angažmanu i vidljivosti. Ne može se dozvoliti da kampanja koja se vodi protiv ovih osoba bude prepreka njihovoj političkoj ravnopravnosti.