Pokret slobodnih građana je i ove godine obeležio Međunarodni dan ljudskih prava manifestacijama u Beogradu i Novom Sadu.

Nivo zaštite i poštovanja ljudskih prava je u Srbiji danas na nedopustivo niskom nivou, a zarobljene insitucije nemaju ni snage niti volje da taj problem prevaziđu. Građanima se ljudska prava predstavljaju kao nešto što se tiče samo pripadnika manjinskih zajednica, a organizacije i pojedinci koji se bave njihovom zaštitom su označeni kao strani plaćenici i lobisti različitih centara moći.

Podsećamo građane da korpus ljudskih prava obuhvata i pravo na rad, pravo na imovinu, pravo na zdravstenu i socijalnu zaštitu, pravo na obrazovanje, zabranu bilo koje vrste diskriminacije, slobodu izražavanja i okupljanja, pravo na pravično suđenje, na slobodu izboru, slobodu okupljanja i izražavanja i sva druga prava koji u uređenim zemljama predstavljaju civilizacijsku tekovinu, a koja se u Srbiji svakodnevno i bez sankcija gaze.

PSG će predano primenjivati domaće i međunarodne akte, a građanima vratiti „otetu“ državu i revitalizovati sistem institucija i demokratskih ustanova da bi obezbeđivale poštovanje ljudskih i manjinskih prava.