Pokret slobodnih građana upućuje punu podršku radnicima na internetu i organizaciji “Udruženje radnika na internetu” koji su se našli na meti Poreske uprave i Ministarstva finansija radi naplate zaostalog poreza. Zahtevamo da se razmotre i pozitivno sagledaju predlozi koje je udruženje uz saradnju sa civilnim sektorom predložilo i da se prestane sa njihovom kriminalizacijom.

Poreska uprava se u proteklim godinama nije bavila ovom važnom temom i nije preduzela nikakve korake u pravcu poreske edukacije, prepoznavanja potencijala i administrativne pomoći, mahom mladih ljudi, koji rade na internetu za strane klijente. Sistem ni na koji način nije pomogao razvoju ove zajednice već je do stvaranja potencijala i ubrzanog razvoja došlo spontano, najpre kao odgovor pojedinaca na nemogućnost nalaska posla.

Ovo je primer višedecenijske loše poreske politike. Ovako destimulativna, ona ne podržava zapošljavanje, već maksimalno zahvata poreze od najugroženijih grupa, prvenstveno mladih i siromašnih slojeva društva. Pored toga, ovo je vrhunac drskosti ovih vlasti i najbolji primer kako ona ignoriše potrebe mladih, najpre jer ne računa na njihovu podršku.

Smatramo da se posebno u vreme pandemije Korona virusa, kada svetska ekonomija doživljava turbulencije, mora obustaviti naplata dosadašnjih dugovanja, kako bi izbegli rizik od kaznenih mera koje će prouzrokovati siromaštvo velikog broja ljudi i njihovih porodica. Dosadašnji položaj “freelance” zajednice, iako neregulisan, sprečavao je odlazak tih mladih ljudi iz zemlje što će u slučaju novih mera sigurno biti razlog za njihov odlazak.

Ova zajednica je do sada pokazala veliku inovativnost, kvalitet, sposobnost i potencijal koji je stvorio izuzetne rezultate za vrlo kratko vreme.

Podsećamo da se najveći poreski dužnici ne terete za ogromne višegodišnje dugove i upozoravamo da ovakav pristup može izazvati dalja društvena raslojavanja i socijalne probleme.