Pokret slobodnih građana pokreće inicijativu da Stari savski most ostane na svojoj lokaciji i da se utvrdi kao kulturno dobro. Inicijativu možete potpisati ovde.

- Najava da će se most iseći i postaviti na nepoznatu lokaciju pokazuje sramotan odnos prema našem kulturnom nasleđu i organizovanu destrukciju jednog od simbola Beograda. - rekao je Vladimir Pajić, predsednik Beogradskog odbora PSG.

Tekst inicijative: 

Kako je najavljeno da će Stari savski most biti izmešten sa svoje lokacije i rekonstruisan na nekim od ponuđenih lokacija, smatramo da je neophodno da izrazimo veliko negodovanje zbog ovih predviđenih aktivnosti i najava.

Stari savski most je jedan od najvažnijih infrastrukturnih objekata u Beogradu koji sa aspekta istoričnosti i autentičnosti ispunjava neophodne uslove za upis u evidenciju i utvrđivanje statusa kulturnog dobra. Podsećamo da je ovaj most sagrađen za vreme nemačke okupacije tokom drugog svetskog rata, te da na taj način predstavlja deo vojnog industrijskog nasleđa, čiji se značaj sve više ističe u Evropi. Naročito je važno istaći da je ovo jedan od retkih sačuvanih ratnih mostova na našem području iz tog perioda.

Dodatnu istorijsku vrednost daju dešavanja u vezi sa ovim objektom tokom akcije oslobođenja Beograda, kada je planirano njegovo miniranje, a nakon povlačenja okupacionih trupa ka Zemunu. Most je do danas sačuvan samo zbog herojskih dela naših Beograđana. Naime, učitelj Miladin Zarić je, videvši miniranje mosta, tu akciju sprečio presecanjem kontaktnih kablova na minerskom sistemu. Pored simboličnog značaja, ovaj čin je omogućio bolje prodiranje oslobodilačkih trupa i nesmetanu komunikaciju sa levom obalom reke Save.

Taj njegov čin predstavlja važan simbol za Grad Beograd a most neraskidivu istorijsku sponu sa Novim Beogradom.

Izuzetno je važno da se struka zaštite kulturnih dobara sa svim srodnim profesijama i institucijama, ogradi od velikih građevinskih projekata koji su do sada mnogo puta bili uzrok problema u urbanističkim i arhitektonskim okvirima. Zavod za zaštitu spomenika kulture mora pokazati integritet i nezavisnost u stručnom odlučivanju i primeniti sve raspoložive pravne mogućnosti za očuvanje originalne pozicije mosta.

Samo takva ustanova ili organizacija može očekivati potpunu podršku i zaštitu od svojih građana i predstaljati relevantan faktor u javnom diskursu.