Pokret slobodnih građana se solidariše sa zaposlenima u JP Pošta Srbije i pruža potpunu i iskrenu podršku hrabrim sugrađanima koji su rešili da ne ćute i da brane, ne samo svoju egzistenciju i dostojanstvo, već i sistem radnih odnosa i prava radnika na nivou cele države.

Prepoznajemo hrabrost i čestitamo velikom delu zaposlenih koji su se usprotivili flagrantnom i kontinuiranom kršenju radnih i ljudskih prava, kao i sistemskoj korupciji koja je ovladala svuda, pa tako i u JP Pošta Srbije. To posebno ističemo imajući u vidu činjenicu da živimo u zemlji gde su prava radnika najugroženija u Evropi, kao i u većem delu sveta, u zemlji gde predsednik Republike javno vređa radnike i omalovažava ih, nudeći ih pri tom po svetu svima kao jeftinu radnu snagu, koja ume da radi, a ne traži ništa za uzvrat, u zemlji gde se premijerka javno hvali zaključenim Kolektivnim ugovorom u Zastava automobili AD (FIAT automobili Srbija) kojim se radnicima eksplicitno zabranjuje pravo na štrajk. O ovom potonjem će PSG u narednim danima preduzeti konkretne pravne korake.

Posebno naglašavamo ulogu v.d. generalnog direktora u  JP Pošta Srbije, Mire Petrović koja je već godinama unazad nezakonito u v.d. statusu. Nadležni sudovi su to već potvrdili kada su radnici kojima je zbog prethodnog i nedavnog štrajka, nezakonito davala otkaze i umanjivala zarade, protiv nje podneli tužbe. Sud je njena rešenja poništio kao nezakonita, budući da ona više nije ovlašćeno lice. Gospođa Petrović ne ispunjava opšte i posebne uslove za imenovanje na mesto direktora (ispunjava jedino političke) pa je zato tako dugo i nezakonito u v.d. statusu.

Upozoravamo sve radnike, kojima se nezakonita v.d. direktora bude svetila na slične načine kao što je to činila po okončanju prethodnog štrajka, da to prijave nadležnim organima i ukazujemo na to da sve što ona potpiše, a to se ne odnosi na redovno - nužno poslovanje preduzeća, jeste nezakonito i nema pravnu snagu. Takvo „v.d.“ stanje stvari nije slučaj samo u JP Pošta Srbije, već  u gotovo svim javnim preduzećima i ustanovama širom zemlje, pa pozivamo sve koji znaju za takve slučajeve da nas obaveste o tome, kako bismo problem izneli u javnost i preduzeli potrebne pravne korake.

Radnicima koji štrajkuju želimo da istraju u borbi za zaštitu svojih prava.

 

PSG Odbor za rad i socijalna pitanja