Pokret slobodnih građana u potpunosti podržava predloge i stavove iznete u Deklaraciji o izborima Sindikata Nezavisnost, i obavezuje se da će u svom budućem radu  po pitanjima radnih prava i odnosa konsultovati ovaj sindikat i promovisati njihove stavove kao legitimnih predstavnika radnika.

Iz Deklaracije ističemo kao zajedničke ciljeve: životnu perspektivu svih građana, posebno mladih, razvojnu strategiju koja nije zasnovana samo na štednji države na potrebama građana penzijama i platama, i subvencijama za strane investitore, plate i penzije od kojih se može pristojno  živeti, ukidanje rada na određeno kao vida prekarnog rada.

Podudarnost stavova Pokreta slobodnih građana i sindikata će omogućiti da se konačno čuje i glas onih koje Pokret slobodnih građana i stavlja na prvo mesto svoje politike, običnih građana koji se bore da prežive.

Neprihvatljiva nam je dosadašnja politika skoro svih stranka u političkom životu Srbije koja se ogleda u servilnom ponašanju prema stranim kompanijama koje ne poštuju elementarnu radnu etiku i prava zaposlenih. Niko nema pravo da uslovljava dobijanje posla članskom kartom u vladajućoj stranci i da partokratijom guši preostale kompanije u vlasništvu države, kao i institucije koje bi trebalo da budu korektivni faktor i nadgledaju izvršnu vlast.

Naš prvi zadatak  biće insistiranje na uvođenju davno obećanih platnih razreda u javnom sektoru, kao i na tome da se kod promene i uvođenja novih zakona budu uključeni svi oni kojih se zakoni tiču. Smatramo da je nemoguće doći do dobrih rešenja bez prave javne rasprave.