Pokret slobodnih građana smatra neprimerenim i štetnim aktivnosti u „Omladinsko patriotskom kampu Zlatibor 2018" gde ratni veterani iz Srbije i Rusije obučavaju decu paravojnim veštinama.

Decu treba učiti snalaženju u prirodi i poštovanju za nju, omogućavati im da izgrade svoj lični, etnički i nacionalni identitet. Ali tamo gde su vaspitno-nastavna sredstva modeli vatrenog oružja i maskirne uniforme, a učitelji vojni veterani, radi se o drugoj vrsti pripreme, onoj koja nije za dečji uzrast i kojoj su i mnogi odrasli - nedorasli.

Pokret pita: da li se Ministarstvo prosvete slaže sa ovakvim načinom medjunarodne saradnje u obrazovno-rekreativnoj vannastavnoj aktivnosti; na osnovu kojih kompentencija i ko sprovodi ove aktivnosti?  

PSG podseća da se u obrazovnim i sportsko-rekreativnim aktivnostima s razlogom neguju izviđacka udruženja i orijentiring i da zamena za njih nisu i ne smeju da budu - dečije paravojske.

Srbija ima prošlost koja je opterećena zločinima paravojnih formacija i ne može sebi dopustiti stvaranje novih za neke buduće ratove protiv drugih naroda na Balkanu.