Na prvoj sednici novog saziva Odbora za pravosuđe Narodne skupštine kojim predsedava Vladimir Đukanović  usvojen je amandman poslanice Jelene Žarić iz SNS po kome Ministarstvo pravde više neće imati obavezu da objavljuje presude Evropskog suda za ljudska prava, niti obavezu da prati njihovo izvršenje. Ovakva odluka nedvosmisleno pokazuje da Srbija u procesu pridruženja EU ne samo da stagnira već regresira džinovskim koracima, odnosno da je samo nominalno na evropskom putu.

Kako je Republika Srbija prethodnu godinu okončala na devetom mestu po broju aktivnih postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava sa čak 1344 aktivna postupka, a pritom je bila dužna da oštećenima isplati više od pola miliona evra zbog izgubljenih procesa pred sudom u Strazburu,  Pokret slobodnih građana izražava duboku bojazan da je  na delu još jedan čin namerne minimizacije značaja Evropskih institucija, nepoštavanja međunarodnih konvencija kao i unošenja dalje pravne nesigurnosti  u već ozbiljno urušen sistem pravosuđa.  Sve to na isključivu štetu građana čija bi prava, upravo kao potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima, država bila obavezna da zaštiti.

Fama oko formiranja nove Vlade pokušaj je da se prikrije imenovanje Vladimira Đukanovića na čelo ovog značajnog skupštinskog Odbora, jer on po funkciji postaje i član Visokog saveta sudstva, kao i Državnog veća tužioca i štetnih odluka koje će ono donositi.