Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Pokreta slobodnih građana na Međunarodni dan maternjeg jezika upozorava na sve veće verbalno nasilje i zloupotrebu jezika u dnevno političke svrhe u cilju obračuna sa političkim neistomišljenicima i podsticanju netolerancije u višenacionalnim sredinama. Na taj način brigu o maternjem jeziku su od stručnjaka preuzele ideološke i političke grupacije praveći od jezika i višejezičnosti osetljivo mesto netolerancije. Svedoci smo vremena u kome ova bahata i štetočinska vlast već godinama neguje jezik mržnje i konflikata među narodima u Srbiji i regionu o čemu svedoče i naslovi tabloida povodom nedavnog susreta zvaničnika Republike Hrvatske i Republike Srbije.

 

Odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost Pokreta slobodnih građana, na današnji dan maternjeg jezika podseća da je 21. vek, vek identiteta i garantuje da će brigu o maternjem jeziku vratiti u institucije i obezbediti da se glas svih nacionalnih manjina čuje u izradi i javnih politika, programa i projekata koje će se sprovodti za dobrobit svih.

Današnji politički trenutak u jezičkom omrežju obiluje nedostatkom dijaloga, neposedovanjem političke, društvene i jezičke kulture, a na prvom mestu nedostatkom ljudske pristojnosti. Multilingvalnost je nešto suštinski skrajnuto i manje važno, iako je današnji dan posvećen upravo tome.

Uvrežilo se jezičko nipodaštavanje oponenata koji imaju zagarantovano pravo na sopstveni politički i društveni stav, a imperativ društvenih elita je da se drugačiji glas utiša da bi ostala jedna grupna ideološka kakofonija bazirana na ličnim interesima.

Svaki glas, avaz, hlas, hang, khrlo, je važan jer nas ujedinjuje u nastojanju da ostvarujemo svoje potencijale kao i svoje posebnosti. Glas predstavlja izbor koji je omogućen našom slobodnom voljom.

 

Pokret slobodnih građana želi da se čuje svačiji glas, da svako može da se koristi svojim maternjim jezikom i neguje svoju kulturu, te pozivamo sve građane da prisustvuju tribini koju organizujemo u petak, 23. februara u Centru za kulturnu dekontaminaciju, sa početkom u 19 č, na temu „Maternji jezik politike“. Na tribini će govoriti Borka Pavićević, Teofil Pančić, Novi Nebojša Milenković, Dragoljub Draža Petrović, Zoran Hamović i Ana Janković-Jovanović.