foto: 021.rs

PSG Novi Sad zahteva od nadležnih inspekcija da hitno utvrde odgovornost za katastrofalno pucanje olimpijskog bazena na Spensu čija rekonstrukcija je završena krajem 2020. godine, i izveste građane o šteti koja je nastala i propustima koji su do nje doveli.

Smatramo da je nedopustivo da i ova afera prođe bez posledica, s obzirom da je rekonstrukcija plaćena novcem građana, a da nas sada očekuju ponovni radovi i verovatno nova izdvajanja. Mora se utvrditi i odgovornost gradonačelnika i ostalih čelnika novosadske vlasti, u tome koja firma je, sa kojim referencama i na koji način dobila ovaj posao, s obzirom da su dva od tri izvođača iz tog konzorcijuma izjavila da oni nisu učestvovali u samoj rekonstrukciji, već u pomoćnim poslovima.

Ovakav skandal pokazatelj je načina uprave naprednjačke vlasti u Novom Sadu, gde se svi radovi izvode po nekoliko puta, bez ikakve kontrole, a sve o trošku budžeta Grada i građana.