Pokret slobodnih građana izražava  sumnju u adekvatnu izvedbu radova uklanjanja radiaktivnih gromobrana koje treba da izvedu: firme čija je delatnost tehničko ispitivanje i analiza, zdravstvena ustanova i trgovinsko–posredničko preduzeće, i pitamo se da li je jedini kriterijum za dodelu konkursa bila visina dostavljene ponude?

Gromobrani su i dalje najefikasniji način za zaštitu od groma, čija je glavna funkcija  da predvidi pouzdanu zaštitu ljudi, životinja i objekata od njegovog  razarajućeg dejstva. SFRJ je 1968. godine odobrila zakonskim propisima postavljanje radioaktivnih gromobrana, jer su bili drastično jeftiniji i smatralo da pružaju bolju zaštitu od onih bez radioaktivnog izvora.

Nakon decenije korišćenja i stručnih i naučnih analiza, koje je izvršio Institut za javno zdravlje Beograd i Institut Vinča, utvđjeno je da je Europijum Eu2O3, izotop uranijuma koji se nalazi u gromobranima, emituje Gama zračenje preko 1 kilometra u prečniku. Na osnovu ovih ispitivanja  donet je novi Zakon, 1991. godine, kojim se zabranjuje dalje postavljanje raadioaktibnih gromobrana i postavljen je rok od pet godina da se postojeći uklone i zamene drugim sistemima zaštite. Procenjuje se da je cena uklanjanja, skladištenja i postavljanja novog gromobrana između 2500 i 3000 evra, pri čemu posebno treba istaći je da neobučena lica nipošto ne smeju sama da pokušavaju deinstalaciju, jer može doći do opasnosti po zdravlje ljudi ukoliko se ovaj materijal nepropisno skladišti, jer se vodi kao radioaktivni otpad. Ukupno tri ustanove imaju dozvolu za njihovu deinstalaciju, dve su u institutu „Vinča“, a treća je privatna.

Zbog nedostatka sredstava, netransparentnosti postupka i neinformisanosti građana, rokovi za izvršenje su pomerani više od 20 godina, ali je krajnji zakonski rok za uklanjanje je istekao 2014. godine.

 

Početkom avgusta meseca posao je kroz javnu nabavku dodeljen grupi ponuđača iz Beograda: X-ray Košutić - Ekoteh dozimetrije, Dom zdravlja Rakovica iz Beograda i MilComerce iz Novog Beograda, koji su se jedini  odazvali na konkurs Gradske uprave za zaštitu životne sredine i dostavili su ponudu od 10,8 miliona dinara bez PDV-a.

Građani Novog Sada će uklanjanje 24 radioaktivna gromobrana  platiti gotovo 13 miliona dinara, a rok za izvođenje radova je 90 dana i oni obuhvataju:

- demontažu radioaktivnih gromobrana na bezbedan i siguran način;

- transport radioaktivnih gromobrana;

- uskladištenje radioaktivnih gromobrana;

- dostavljanje potvrde da su isluženi izvori poreklom iz radioaktivnih gromobrana uskladišteni u Javnom preduzeću "Nuklearni objekti Srbije"

- izrada projekta nove gromobranske instalacije (projektom predloženi gromobrani moraju u svemu ispunjavati standarde Republike Srbije);

- otklanjanje nedostataka na postojećoj gromobranskoj instalaciji;

- isporuku i ugradnju novih gromobrana;

- ispitivanje nove gromobranske instalacije;

- dostavu izveštaja o ispitivanju nove gromobranske instalacije.

 

Radioaktivni gromobrani su sada već višedecenijski problem na teritoriji Vojvodine i samog Novog Sada.  Naši sugrađani i deca izloženi su, blizu trideset godina, zračenju elementa za čiju je razgradnju potrebno 125 godina. Za prouzrokovanje kontaminacije lica, radne ili životne sredine, kao i za sakupljanje ili nepropisno skladištenje radioaktivnog otpada, u našoj zemlji predviđena je novčana kazna u iznosu od milion i po do tri miliona dinara, ali posavlja se pitanje postoji li uopšte odgovarajuća kazna za uništenje 5 gereracija ljudi, čije život dovodimo u rizik neodgovornim odlukama.

Povereništvo Pokreta slobodnih građana Novi Sad