Pokret slobodnih građana predstavio je danas građanima Šapca nacrt dokumenta preloga reforme političkog sistema Srbije. Kako kažu, ova reforma trebalo bi da bude prva promena koja će se dogoditi u Srbiji nakon pobede nad autoritarnim režimom. Ona neće automatski rešiti sve probleme nastale u prethodnih 30 godina, ali će konačno postaviti dobre i zdrave temelje za njihovo rešavanje.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović rekao je da je “Neposredan izbor poslanika jedini način da se povrati smisao i dostojanstvo Narodne Skupštine. Poslednjih deset godina javnost je kontaminirana nedostojnim scenama na sednicama Narodne Skupštine na kojima se poslanici najmanje bave onim čime bi trebalo. Preko 90 odsto građana ne zna ko su narodni poslanici koji dolaze iz njihovog mesta jer njih niko nije birao da budu njihovi zastupnici. Oni svoju poziciju duguju stranačkom rukovodstvu, a ne građanima čije bi interese morali da zastupaju.”

“Iz tog razloga u Skupštini je gotovo ukinuta ozbiljna rasprava, ne govori se o realnim problemima zbog čega se rad te institucije srozao na nivo rijaliti programa. Imamo primer Rio Tinta - to je tema od ogromnog ekološkog i ekonomskog značaja, a o kojoj se u Skupštiti ne govori. Ovo rešenje nije u interesu samo opozicionih glasača jer sam siguran da ni glasači vlasti nisu želeli da imaju ovakve predstavnike i da ih je sramota zbog nastupa mnogih poslanika vlasti u sadašnjem skupštinskom sazivu.” rekao je Grbović.

Vodeći autor dokumenta Nikola Tamburkovski istakao je da “Pokret slobodnih građana ovu reformu vidi kao skup institucionalnih podsticaja koji će u budućnosti primorati sve nosioce vlasti da deluju strogo u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, omogućiti građanima da zaista biraju svoje predstavnike i učine političare odgovornim i, na kraju, vratiti moć i poverenje demokratskim političkim  institucijama, pre svega parlamentu”

Poverenica PSG za grad Šabac Ljiljana Grujić Perić naglasila je da “je čisto obesmišljavanje lokalne samouprave to što je u Šapcu na izborima pobedila lista koja nosi ime Aleksandra Vučića, čoveka koji u ovom gradu nikada nije živeo niti ima ikakve veze sa Šapcem. Naš grad je u moru primitivizma bio ostrvo slobode i kulture i tako će biti ponovo. Zato je neophodno da vratimo demokratiju u svaki grad u Srbiji, kako bismo sami odlučivali o svojoj sudbini.”

Radomir Đunić, regionalni predstavnik PSG za Zapadnu Srbiju posebno je govorio o nezavisnosti pravosuđa: “To posebno znači da se sudovi i tužilaštva ustavno, zakonski i životno praktično pozicioniraju kao državni organi koji služe građanima, a ne vlasti. Oni moraju da obezbeđuju poštovanje I da kažnjavaju za nepoštovanje zakona i ne mogu biti podležni bilo kakvom spoljnom uticaju vršenja svoje osnovne funkcije. Sudska nezavisnost temelji se na izboru sudija, sudske kontrole sudske grane vlasti i konkretnom edukativnom radu sa sudijama radi odbrane njihovog integriteta”

Predlog reforme političkog sistema koji je predstavio Pokret slobodnih građana sadrži ukupno 12 predloga, i podrazumeva izmene Ustava Srbije, kao i izmenu ili donošenje potpuno novih sistemskih zakona: Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o izboru predsednika Republike, Zakona o Centralnoj izbornoj komisiji, Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i drugih.