Pokret slobodnih građana smatra da je prodaja državnog paketa akcija Komercijalne banke kroz tendersku prodaju, koja se priprema, loš način prodaje, pošto se radi o pojedinačnom paketu akcija velike vrednosti za koji će se javiti mali broj kupaca i po pravilu po nižoj ceni.

Smatramo da je potrebno odustati od prakse nuđenja imovine svih građana Srbije ekskluzivno stranim ili izabranim domaćim investitorima. Šansu treba pružiti ravnopravno svim investitorima: domaćim ili stranim, malim ili  velikim putem javne ponude preko Beogradske berze. Na ovaj način ostvariće se mobilizacija domaće štednje, maksimalizacija tržišne cene akcija, disperzija vlasništva,  postavljanje profesionalne uprave i isključenje pogubnog partijskog uticaja na poslovanje Banke. U takvim okolnostima uprava Banke će morati da podigne javnost rada, a rezultati poslovanja će bili izloženi sudu investicione javnosti.

Bankarski sistem i tržište kapitala je krvotok svake ekonomije. Bez konkurentnog i efikasnog bankarskog sistema i razvijenog tržišta kapitala nije moguć razvoj ekonomije jedne države. Iz ovog razloga važno je na koji način će država Srbija izvršiti prodaju državnog paketa akcija Komercijalne banke ad - Beograd.

Komercijalna banka je organizovana kao akcionarsko društvo čije se akcije već duže vreme kotiraju na Beogradskoj berzi. Država Srbija poseduje 41,75 odsto vlasništva ove banke, a EBRD, IFC i DEG poseduju oko 39 odsto vlasništva, preostalih 20 odsto nalazi se u rukama berzanskih trgovaca, odnosno malih domaćih i stranih ulagača.  Komercijalna banka je treća banka po neto bilansnoj aktivi sa 11 odsto učešća na tržištu, iza Banka Intesa koja ima  16 odsto ućešća i Unicredit banke 12 odsto.

Dobar primer privatizacije bankarskog sistema uradila je Mađarska, koja je izvršila privatizaciju OTP banke putem javne ponude akcija preko Berze svim zainteresovanim investitorima, stranim, domaćim, malim ili velikim. Postavljena je profesionalna uprava, efikasno poslovanje je podignuto. Banka je kapitalno ojačala putem prodaje novih akcija. Rezultat tako reorganizovane OTP banke je, između ostalog, ulazak na tržište Srbije i akvizicija Zepter banke, Niške banke, Vojvođanske banke i Societe General banke - Srbija.

Izbor između tenderske prodaje i javne punude na Beogradskoj berzi je, u stvari, izbor između zavisnosti od stranog kapitala u odnosu na kontrolu domaćih kapitalnih resursa. Da li će Komercijalna banka ponoviti sudbinu Vojvođanske banke i izgubiti svoj identitet, a radnu snagu pretvoriti pretežno u šalterske službenike ili će Komercijalna banka postati ono što je OTP banka danas u Mađarskoj zavisiće od odluke Vlade Srbije.

Odbor za ekonomiju i finansije
Pokret slobodnih građana