Pokret slobodnih građana poziva nadležne institucije da hitno sprovedu vanredan inspekcijski nadzor u fabrici Linglong koja se gradi pored Zrenjanina zbog nehumanih uslova u kojima radnici tamo zaposleni rade i žive i kazne odgovorne koji su doveli do te nehumane situacije. Takođe, zahtevamo da se utvrdi ko su nepoznata lica koja su danas sprečila aktiviste nevladinih organizacija i novinare da ponovo uđu u kamp u kom su smešteni radnici.

Nakon reportaža nekoliko medija i izveštaja nevladinih organizacija A11 i ASTRA o strašnim uslovima rada, kršenja ljudskih i radnih prava radnika iz Vijetnama i Kine koji su smešteni u neuslovnim barakama i kojima su oduzeti pasoši kako ne bi mogli svojevoljno da napuste posao, jasno je da kineski investitor ne poštuje zakone Srbije i da se izgradnja mora obustaviti dok se svi nedostaci ne uklone.

Na žalost, ovo nije usamljen slučaj eksploatacije i dovođenja radnika u situacije slične ropstvu i trgovine ljudima, dok se vladajuća stranka bavi samo lažnim brojevima i manipulacijama o rastu BDP. Ukoliko građani Srbije i radnici državljani drugih država nemaju dostojne uslove za život i rad, ti brojevi ostaju samo ukras u predstavama Aleksandra Vučića za razmetanje.