Pokret slobodnih građana smatra da bi u svetlu pozitivnih iskustava drugih država i više relevantnih naučnih studija država Srbija trebalo da započne proces imunizacije maloletnika uzrasta od 12 do 18 godina, pre svega u cilju očuvanja njihovog zdravlja, ali i povratka normalnom socijalnom životu.

Imajući u vidu da je imunizacija u Srbiji već pokazala veoma pozitivne rezultate, kao i da raspolažemo sa dovoljnim brojem vakcina koje su se pokazale kao bezbedne i efikasne i u pogledu maloletnih lica, smatramo da ne postoji dovoljno razloga da se ovaj proces preterano odlaže. Površno je mlade ljude gledati samo kroz prizmu grupacije koja je najmanje ugrožena samim virusom kovida 19, a koja je sa druge strane najčešći prenosilac. Olako se previđa činjenica da je pandemija najteže pala upravo mladim ljudima, ne samo zbog izmenjenog načina pohađanja nastave, već pre svega zbog veoma otežanog socijalnog života koji je izuzetno važan faktor u razvoju svake osobe.

Iz ovih razloga smatramo da bi imunizacija mogla da ima blagotvorno dejstvo kako na zdravstvenu zaštitu tako i na omogućavanje povratka normalnih uslova za društveni život mladih ljudi i očekujemo od države da ovu opciju odgovorno i ozbiljno razmotri.