Pokret slobodnih građana podneo je žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja zbog toga što Gradska uprava grada Beograda nije u zakonskom roku dostavila tražene informacije koje se odnose na poslovne prostore koje grad izdaje političkim organizacijama i na dugovanja koja te organizacije imaju prema gradu Beogradu.

 

PSG je od Sekretarijata za imovinske poslove 27. jula 2018. podneo zahtev za dobijanje  informacije koliko poslovnih prostora i koliko kvadrature je iznajmljeno kojim političkim organizacijama, kao i kolika su dugovanja na ime neisplaćenih zakupnina od strane tih organizacija. Nadležni organ nije odgovorio u zakonskom roku, što je dodatno podstaklo naše sumnje da se proces izdavanja i korišćenja prostora u vlasništvu grada Beograda odvija na nelegitiman način, uz upotrebu proizvoljnih kriterijuma koji se u svakom pojedinačnom slučaju  tumače kako vlastima odgovora, a pre svega na način koji je suprotan imovinskim interesima Beograda. 

 

PSG se zalaže za transparentan rad organa uprave i uspostavljanje jasnih kriterijuma prilikom raspolaganja imovinom u vlasništvu države, grada ili drugih jedinica lokalne samouprave.