Pokret slobodnih građana apeluje na nadležne da oforme volonterske centre pri jedinicama lokalne samouprave koji će služiti za pomoć starijim sugrađanima kojima je zbog mera vanrednog stanja onemogućen izlazak iz svojih domova.

Smatramo da je potrebno ustanoviti i registar volontera u cilju bolje koordinacije njihovog rada i efikasnije zaštite ugroženih kategorija. Apelujemo na ministarstvo zdravlja i druga nadležna tela da izrade obavezujući protokol po kom će ti volonteri postupati kako ne bi, radeći u najboljoj veri, ugrozili svoje ili zdravlje građana kojima treba da pomognu.

PSG još jednom poziva sve društvene aktere, a naročito političke organizacije da ne zloupotrebljavaju situaciju u političke svrhe i da prilikom obavljanja humanitarnih aktivnosti njihovi aktivisti ne ističu obeležja stranaka.