Pokret slobodnih građana poziva nadležne organe da što pre propišu obavezno uputstvo postupajućim organima po pitanju mogućeg umanjenja primanja trudnica i porodilja, a zbog neuplaćenih poreza i doprinosa u skladu sa merama za pomoć privredi Vlade Republike Srbije.

Ispitujući pritužbe nekih porodilja da su im umanjena primanja samo zato što je deo privrede koristio mogućnost odlaganja poreza i doprinosa za četiri meseca prošle godine, došli smo do zaključka da se radi o još jednoj neorganizovanosti i nemaru zaposlenih u državnoj upravi i da je problem nastao pre svega zbog nedostatka jasnih uputstava za rad.

Naime, prema važećem zakonu primanja trudnica porodilja se obračunavaju tako što se saberu ukupna primanja porodilje u zadnjih 18 meseci i podele sa 18. Tako se dobija prosečna plata koja se isplaćuje tokom porodiljskog odsustva. Ukoliko neka  porodilja nije radila 18 meseci, već, na primer, samo 10 meseci, tada se sabire njena desetomesečna zarada i deli sa 18 i zbog toga ovom drugom slučaju zarada je znatno manja.

Sadašnji problem se pojavio tako što su pojedini službenici prilikom utvrđivanja osnovice za određivanje primanja porodiljske plate, za nedostatak uplata doprinosa od četiri meseca koje je odobrila Vlada RS umanjivali osnovicu primanja porodilja i tako umanjili njihova konačna primanja.

Smatramo nedopustivim i  ne verujemo da bi ikome palo na pamet da postupanje u skladu sa zakonom iskoristi za umanjenje primanja porodilja i zbog toga zahtevamo od nadležnih organa da odmah reaguju na jednaki način prema svim porodiljama, a ne tek na osnovu eventualne žalbe oštećenih.

Podsećamo građane da je pitanje nataliteta jedno od najbolnijih pitanja našeg društva, a da se materijalna situacija trudnica i porodilja u stvari vremenom samo pogoršava. Zadnje promene zakona koje su najavljivane kao revolucionarno poboljšanje uslova trudnica i porodilja, pretvorile su se u svoju suprotnost i takvo ponašanje gde se jedno govori, a drugo radi, mora momentalno da  prestane. 

Odbor za ekonomiju i finansije Pokreta slobodnih građana