Odbor za saobraćaj Pokreta slobodnih građana zahteva od države da objavi ugovor o koncesiji aerodroma „Nikola Tesla“ sa francuskom kompanijom „Vensi“ kako bi se otklonile sve nedoumice. 

PSG je 7. februara poslao zahtev kojim je tražio ovaj ugovor, ali odgovor nije stigao. Uz to je rečeno kako ni ugovor o koncesiji aerodroma u Zagrebu nije objavljen, što je neistina jer je ugovor objavljen dva dana nakon uplate prve rate koncesije. 

Smatramo da u ovim uslovima i ovom trenutku koncesija aerodroma „Nikola Tesla“ nije potrebna i nije opravdana kada se uporede podaci sa drugih aerodroma. 

Državne vlasti su aerodrom „Nikola Tesla“ dale na koncesiju jer nisu sposobni da ga razvijaju i njime upravljaju, a sada preuzima aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu koji je ostvario ogroman rast kako bi bolje upravljala od sadašnjeg menadžmenta, što je samo po sebi kontradiktorno i izaziva sumnju. Naročito budi sumnju izjava Aleksandra Vučića da se niški aerodrom razvijao na štetu beogradskog, kao da Niš nema pravo da se razvija. 

Ako u ugovoru o koncesiji ili bilo kom drugom ugovoru o javno-privatnom partnerstvu nema nikakvih spornih stavki ne postoji ni jedan razlog da javnost ne bude upoznata sa njima. Zašto smo mi zemlja u kojoj treba da nagađamo šta piše u ugovorima koje naše vlasti potpisuju u naše ime sa bilo kojom kompanijom?