Pokret slobodnih građana se zalaže za potpuno poštovanje zakona, što uključuje i obavezu plaćanja poreza svih poreskih obaveznika, pa i tzv. frilensera. Međutim, država je obavezna da propise učini razumljivim, a obaveze predvidljivim. Predvidljivost obaveza je jedan od osnovnih preduslova ako želimo da razvijamo efikasan privredni sistem i privlačimo strane investitore, a da to ne bude samo kroz poklanjanje novca poreskih obaveznika.

U konkretnom slučaju koji se odnosi na osobe koje rade u Srbiji, a usluge obavljaju za korisnike u inostranstvu, bez ugovora o radu (frilenseri), država očito nije ni znala o čemu se radi dok nije donesen propis da su banke dužne da prijavljuju ovakve transakcije (plaćanje iz inostranstva za posao koji su programeri uradili u Srbiji i dostavili stranom poslodavcu). U trenutku kada su shvatili o kolikim se sumama radi i da bi taj poreski priliv dobro došao u današnjoj krizi, poreski službenici su setili da zastara ovih potraživanja iznosi pet godina, pa su brže-bolje razrezali porez za pet godina unazad, pokušavajući da na taj način prikriju svoj nerad ili neznanje.

Sličnu situaciju bi imali kada bi inspekcija obišla sve stanove i gde bi sigurno utvrdila znatan broj stanova koji se izadaju, a da njihovi vlasnici ne plaćaju porez na taj prihod. Takvih situacija ima još dosta, ali neko je verovatno procenio da je kod izdavanja stanova teško naplatiti zaostali porez, jer se transakcije obavljaju u gotovini, dok je kod frilensera ovaj dug lako naplativ, jer su prisiljeni da posluju preko računa.

Očito je da u ovoj situaciji niko nije nevin, ni frilenseri, ni država pa bi bilo pošteno da se nađe srednje rešenje po kome bi od nekog datuma počeo obračun poreza, ali svakako ne pet godina unazad.

Ako bi Vlada uporno, zbog trenutnog interesa, istrajavala na ovim zahtevima, sigurno možemo očekivati negativne efekte na razvoj ovog sektora, a to bi u vremenima koja dolaze i gde će se bogatstvo neke zemlje zasnivati na širokoj upotrebi tehnoloških znanja i rešenja, imalo nesagledive i dugoročne posledice.

Odbor za ekonomiju PSG