Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Pokret slobodnih građana  ukazuje na činjenicu da u Srbiji prema zvaničnom popisu iz 2011. živi više od 500 hiljada osoba sa invaliditetom i da je njihov socijalni status i materijalni položaj veoma težak, a prava zagarantovana zakonima i pozitivnom diskriminacijom potpuno zanemareni.

Pokret slobodnih građana insistira na vladavini prava, poštovanju postojeće i unapređenju zakonske regulative koja se tiče zaštite osoba sa invaliditetom od diskriminacije, kao i svih drugih prava koja im pripadaju.

Nedopustivo je da u 21. veku osobe sa invaliditetom  nemaju slobodu kretanja, drugim rečima da nemaju pristup javnim institucijama, zdravstvenim i školskim ustanovama, pozorištima i bioskopima, da svega 13 odsto ove populacije ima zaposlenje dok svi ostali žive od milostinje države, a to znači na ivici egzistencije, da nemaju elementarne uslove za život i zasnivanje porodica, da su u mnogo većoj meri nego sve druge populacije stanovništva izloženi različitim vrstama nasilja, od nasilja u porodici do seksualnog zlostavljanja.

Pozivamo Vladu Republike Srbije da konačno počne da radi svoj posao, da o osobama sa invaliditetom brinu svakog dana u godini, a ne samo 3. decembra, da pod hitno obezbedi sve uslove da osobe sa invaliditetom budu ravnopravni i poštovani građani u društvu - a sve građane ove zemlje poziva na toleranciju i solidarnost prema svima i sa svima koji su po bilo kom osnovu različiti, a naročito sa najranjivijim kategorijama naših sugrađana, kakve su osobe sa invaliditetom.

Pokret slobodnih građana takođe poziva osobe sa invaliditetom da se uprkos veoma teškim uslovima u kojima žive, a u meri i na način koji to mogu, uključe u borbu za Srbiju bez diskriminacije i nasilja, Srbiju koja će svakom građaninu garantovati pre svega ljudsko dostojanstvo.