Pokret slobodnih građana poziva Državnu revizorsku instituciju i nadležno tužilaštvo da ispitaju poslovanje kompanije “Telekom Srbije”, koja je u prethodnih godinu dana preplatila nekoliko konkurentskih firmi i na taj način nanela štetu kako budžetu Republike Srbije, tako i malim akcionarima Telekoma.

Nadzorni odbor “Telekom Srbija” je krajem 2018. godine doneo odluku o kupovini kablovskih operatera i to “Kopernikus Technology” za 190 miliona evra, Radijus Vektor za 108 miliona evra i Avacom za 12.5 miliona evra.

Odluka se zasnivala na proceni tržišne vrednosti ovih operatera, koja je po nepodeljenom mišljenju stručne javnosti, višestruko “naduvana” i to do deset puta. Najdrastičniji slučaj je Koprenikus Technology koji je u 2017. godini imao dobit od samo 1.5 miliona evra, što znači da bi za povraćaj ove investicije bilo potrebno više od 100 godina. Takođe je “naduvan” i broj korisnika koji je u drugom kvartalu 2018. kod “Kopernikusa” bio sto hiljada, a onda se u trećem kvartalu  naglo “povećao” na 200 hiljada što je bio dodatni trik u pokušaju opravdavanja ove transakcije.

Novca za kupovinu kablovskih operatera “Telekom” nije imao, pa se morao zadužiti za oko 300 miliona evra kod poslovnih banaka. Ovim zaduživanjem je preko kamata i ostalih troskova zaduživanja umanjena dobit za 2018. godinu.

Postoji osnovana sumnja da su ovakvim postupanjem, odnosno kupovinom po višesturko većoj ceni od tržišne, odgovorna lica u “Telekomu” izvršila zloupotrebu službenog položaja”. Takođe, na ovaj način je preduzeće u većinski državnom vlasništvu omogućilo vlasnicima privatnog preduzeća sticanje protivpravne imovinske koristi. Nekadašnji vlasnici Kopernikusa su bliski SNS-u, a novac dobijen od prodaje kablovske mreže iskoristili su za kupovinu dve televizije sa nacionalnom frekvencijum, O2 i Prve.

Da se radi o transkcijama sa nerealno visokim iznosima, potvrđuje i odluka Skupštine akcionara  “Telekoma” iz juna 2019. godine, doneta na predlog Nadzornog odbora. Tom odlukom se dobit od 10.5 milijardi dinara (oko 89 miliona evra) proglašava neraspoređenom, što znači da će se njom pokriti gubitak kada se vrednost kupljenih operatera u poslovnim knjigama svede na realnu vrednost. Postoje nagoveštaji da se slično namerava i u naredne dve godine.

Odlukom Skupštine akcionara je oštećeno nekoliko miliona akcionara, koji su ranijih godina dobijali dividendu. Takođe su oštećeni  i svi građani Srbije, pošto dividenda, kao i pripadajući porezi, nisu uplaćeni u budžett. Država Srbija je vlasnik Telekoma sa preko 58 odsto akcija, a zajedno sa porezima, oštećena je za oko sedam milijardi dinara.

Podsećamo javnost na sve ove transakcije, kako jedna od najvećih pljački režima Srpske napredne stranke ne bi pala u zaborav.

 

Odbor za ekonomiju i finansije
Miroslav Šarčanski