Nedavni nemili događaji u Novom Sadu uverili su nas ponovo koliki je nivo obesti građevinske mafije u Srbiji i svih struktura koje se njenim interesima povinuju.

Pokret slobodnih građana Beograd smatra da su ova događanja svojevrsna “crvena lampica”, upozorenje na opasnost koja vreba naš grad i njegove žitelje u započetom procesu usvajanja Generalnog urbanističkog plana Beograd 2041.

Krajem juna meseca organizovan je Rani javni uvid u Nacrt plana, krovnog urbanističkog dokumenta prestonice Srbije u sledećih 20 godina, bez prethodnih, stručnih i javnih tribina i rasprava na terenu.

Ovim Nacrtom obelodanjeno je, između ostalog, da se od megalomanskih projekata koji uništavaju naš grad i životnu sredinu ne samo ne odustaje, već se ode i hvalospevi istima, umesto realnih  i na činjenicama utemeljenih planiranih poteza, provlače kao lajtmotiv ovog dokumenta.

Posebno je značajno što se ne odustaje od predviđene trase metroa koja saobraćajno potpuno ne odgovara Beogradu, ne spaja najgušće naseljene delove grada, ne spaja Novi Beograd i razgušuje gužvu na mostovima, niti povezuje saobraćajna čvorišta Autobusku i Železničku stanicu i Aerodrom Nikola Tesla sa centrom grada.

Glas stručne i ostale javnosti nije ih se ni dotakao. Mi se sa tim ne mirimo!                     

U narednim mesecima obrađivači treba da ovaj Nacrt plana razrade i pripreme za  Javni uvid, te je ovo poslednji momentat da se, kao žitelji ovog grada, na vreme i mnogo aktivnije uključimo u taj proces.

Zato vam predlažemo da se na sajtu Zavoda za urbanizam grada Beograda (LINK OVDE) upoznate sa ovim Nacrtom plana i da nam sve svoje primebe i sugestije, pošaljete na mail office@pokretslobodnih.rs, ili na adresu Kosovska 8/1 Beograd, a mi ćemo se potruditi da sav material objedinimo, u dogovoru s vama uredimo i zvanično blagovremeno prosledimo naručiocu i obrađivaču GUP-a 2041.

Ne želimo da budemo nemi posmatrači transformacije našeg grada već u tome moramo i želimo da aktivno učestvujemo.

Čekamo vaše predloge i zahvaljujemo se unapred svima koji se uključe u ovu akciju.