Pokret slobodnih građana iskazuje duboko poštovanje za sve žrtve ratnih zločina u Srebrenici, Bratuncu i svim drugim stratištima ističući da su oni različite strane istog zla koje nikada ne sme da se pripiše ni jednoj naciji.

Negacija genocida u Srebrenici, kako je presuđeno od strane Međunarodnog suda pravde i prihvaćeno deklaracijom koju je usvojila Narodna skupština Republike Srbije, baš kao i relativizacija zločina u Bratuncu su duboko pogrešni koraci  koji za posledicu imaju opravdanje zločina i kolektivizaciju krivice na narode, a ne pojedince koji su ga počinili. Ne postoje zločinačke države i narodi, ali države regiona na žalost nisu bile, i ni danas nisu, spremne da do kraja objasne i osude zločine načinjene u lažno ime naroda i država.

Pokret nudi novu generaciju političara koji su spremni da kurs Srbije iskreno usmere ka budućnosti, uz puno razumevanje tereta prošlosti koja se ne sme ponoviti.