Pritisak vlasti Aleksandra Vučića na pravosuđe zbog ukidanja presude pripadnicima Žandarmerije još jedan je dokaz da režim ne želi niti uspostavljanje evropskih standarda, niti pravde u Srbiji.

Nema ništa od uspostavljanja nezavisnosti pravosuđa i pravne države sa vlašću koja to neće, već svoju moć zasniva na njihovom nedostatku. Nasušna potreba građana za pravdom i evropski stadardi njima ne znači ništa. Izjave Vučićevih funkcionera poput Marka Đurića koji, uprkos zakonskoj zabrani, presudu Apelacionog suda nazivaju sramnom, dokaz su da za njih zakoni ne važe, a povezivanje te presude sa postupkom pregovora o Kosovu pokušaj je da svoju nesposobnost opravdaju novim i novim teorijama zavere.

Pokret slobodnih građana smatra da su nezavisnost sudstva, vladavina prava, institucionalna i prosvećena država temelji slobode i pravde. Pokret slobodnih građana pruža podršku svim ljudima u pravosuđu i drugim institucijama koji svoj posao, i u ovakvim uslovima, pokušavaju da rade u skladu sa pravilima struke i savešću i obavezuje se da će im, ako i kada preuzme političku odgovornost u zemlji, pomoći da ostvare ideju nezavisnog pravosuđa i depolitizovane administracije.