Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je na osnovu člana 24. Statuta PSG sazvao Petu redovnu Skupštinu Pokreta slobodnih građana, za subotu 17. septembar 2022. godine od 12 časova u Beogradu, u sali Karbon (Severni bulevar 6a), i predložio sledeći dnevni red:

  1. Izbor radnog predsedništva;
  2. Usvajanje zapisnika sa Četvrte redovne Skupštine Pokreta slobodnih građana;
  3. Usvajanje Deklaracije o različitost
  4. Izveštaj predsednika o radu i budućim koracima Pokreta;
  5. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2021. godinu;
  6. Razno.

Prema Pravilniku o radu Skupštine, predlozi dopune dnevnog reda uz obrazloženje mogu dostaviti delegati Skupštine najkasnije dva dana pre održavanja sednice, odnosno do 15. septembra 2022. godine.

Predsedništvo je formiralo Organizacioni odbor koji će imati i funkciju Verifikacione komisije na samoj Skuštini u sastavu: Aleksandar Radovanović, Aleksandar Petrović, Nina Stojaković, Nikola Tamburkovski, Marija Škokljev, Lidija Milošević, Jelena Banjac i Branislav Klašnikov.

Organizacioni odbor će pripremiti raspored delegata na osnovu broja članova po opštinama i predložiti Predsedništvu. Zatim će Organizacioni odbor obavestiti opštinske poverenike, tamo gde postoje, koliko delegata ima određena opština, te da održe sastanke na kojima će odlučiti ko će biti delegati. Delegate u opštinama u kojima nemamo poverenike odrediće Organizacioni odbor, nakon konsultacija sa Regionalnim predstavnicima i  članovima iz tih opština.

Peta redovna Skupština je javna i svi članovi Pokreta slobodnih građana su dobrodošli, uz obavezu da potvrde prisustvo najkasnije do 10. septembra 2022. godine na mail adresu clanstvo@pokretslobodnih.rs